Het CA-ICT heeft op het jaarcongres ECP van 15 November bij monde van haar voorzitter Ron de Mos plannen gepresenteerd om Nederland weer te laten stijgen in de lijstjes van de internationaal meest competitieve economieën. CA-ICT heeft pr-eDICT ontwikkeld, een arbeidsmarktdashboard wat elk kwartaal informatie bevat over aantallen ICT professionals, aantallen vacatures en actuele overzichten van studenten in ICT of ICT-gerelateerde opleidingen.

Tevens is een Deltaplan ICT 2019 – 2022 gepresenteerd om te komen tot een publiek private samenwerking met een totale investering van 222 miljoen.

Het Deltaplan ICT is een aanzet om de arbeidsmarkt ICT sneller in beweging te krijgen. In de steeds verder digitaliserende samenleving is het essentieel om vraag en aanbod beter af te stemmen. Digitalisering en ICT vindt plaats dwars door alle sectoren van de Nederlandse economie. Er is sprake van een toenemend aantal ICT professionals, voor 2020 wordt een aantal van ten minste 500.000 voorzien (444.000 in 2018, waarvan 70% buiten de ICT branche werkt). Het aantal vacatures zal, op basis van prognoses, dan nog steeds rond de 100.000 bedragen. Om het gat tussen vraag en aanbod te verkleinen moet massief worden geïnvesteerd in extra instroom, doorstroom en vooral duurzame inzetbaarheid.

Stichting CA-ICT is het opleidingsfonds voor de arbeidsmarkt ICT. Sociale partners maken binnen CA-ICT beleid om zo adequaat mogelijk de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ICT te volgen en te ondersteunen. Hierbij wordt specifieke aandacht gegeven aan alle doelgroepen.