Een opvallende oproep aan de game-industrie: de overheid zoekt bedrijven met goede ideeën voor ‘serious games’. Meer concreet gaat het om nieuwe games die patiënten helpen bij het maken van keuzes over hun dagelijkse functioneren. De beste game-ideeën maken kans op subsidies vanuit het SBIR-programma.

Voor wie is deze oproep interessant?
Oproepen voor SBIR (Small Business Innovation Research) staan in principe open voor elk bedrijf met goede ideeën die aansluiten op de betreffende oproep. De huidige oproep is getiteld: ‘Serious Games – Beter functioneren door betere keuzes’ en biedt vooral goede kansen voor bedrijven die al ervaring hebben met het ontwikkelen van serious games (of technologische producten in spelvorm) en die dus al beschikken over de gewenste technische know-how.

Hoeveel bedraagt de SBIR-subsidie en hoe werkt het?
De inzenders van de beste ideeën krijgen eerst een opdracht voor het uitvoeren van een nader haalbaarheidsonderzoek. Zij ontvangen daarvoor een SBIR-bijdrage van maximaal 30.000 euro. De beste kandidaten na die eerste fase kunnen daarna een subsidie aanvragen voor de vervolgfase, die bestaat uit R&D-werk en de bouw van het prototype van de game (inclusief het testen in een praktijkomgeving). De hoogte van die vervolgsubsidie wordt overigens pas later bekendgemaakt.

Aan welke eisen moet de game voldoen?
Een goed voorstel voor een te ontwikkelen game moet in ieder geval aansluiten op de volgende punten:

  • de beoogde game mag nog niet in de markt verkrijgbaar zijn (althans niet in deze vorm)
  • is bedoeld als hulpmiddel voor patiënten bij het maken van keuzes (‘beslisondersteuning’)
    die keuzes hebben te maken met het dagelijks functioneren van de patiënt (thuis, in de buurt, op school, werk, of bij zijn hobby’s)
  • helpt patiënten op het gebied van bijvoorbeeld zelfregie, zelfzorg/zelfverzorging, werk of mobiliteit

Het is dus niet de bedoeling dat de game zich zal richten op specifieke ziektes of aandoeningen. De game moet juist ‘ziekte-overstijgend’ zijn, en draaien om het optimaal meedoen van patiënten in de samenleving, waarbij de persoonlijke wensen en behoeftes van de patiënt centraal staan.

Belangstelling?
Heeft uw bedrijf ervaring met serious games en heeft u ideeën die aansluiten op de bovenstaande oproep? Leg ze eens voor aan de subsidie-experts van PNO. Zij kunnen u meer vertellen over de SBIR-subsidies en helpen bij het opstellen van een goede offerte. Maar wacht niet te lang: de ronde sluit al op 14 november 2018. Neem contact op met een expert.

Bron: PNO Consultants