Over CA-ICT

Stichting CA-ICT, Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT heeft tot doel de employability van de sector en de werknemers in de sector te verbeteren en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te vergroten.

missie en visie

Stichting CA-ICT, opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT doet dit sinds 1997 door het stimuleren van werkgelegenheidsprojecten, bedrijfsopleidingen, omscholing en herplaatsing. Financiering gebeurt d.m.v. subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit eigen middelen. In het bestuur van de Stichting zijn werkgevers, werknemers en belangenverenigingen vertegenwoordigd.

Sinds de oprichting in 1997 tot heden heeft CA-ICT haar bestaansrecht meer dan waar gemaakt. Als geen andere organisatie in Nederland heeft zij de ICT-sector een financiële impuls weten te geven die substantieel en duidelijk merkbaar was in de resultaten van ICT-ondernemingen. Circa 180 miljoen Euro ESF subsidie is via CA-ICT verstrekt aan de sector. Daarnaast heeft CA-ICT uit eigen vermogen ruim 3 miljoen beschikbaar aan bedrijven die initiatieven tonen die leiden tot employability-verbetering in de ICT-sector.

Visie
Binnen afzienbare tijd zullen grootschalige-laagwaardige en kleinschalige-hoogwaardige ICT-activiteiten zich concentreren rond lage lonen landen ten koste van de employability in de ICT-sector in Europa. Europa zal hierop moeten anticiperen door upgrading van functie-inhoud en ontwikkeling van (potentiële) werknemers in de ICT-sector en daaraan verwante functiegebieden.

Doelgroepen
CA-ICT richt zich in de eerste plaats op de sector, in de tweede plaats op het vakgebied en in de derde plaats op professionele en intensieve gebruikers in het ICT-veld. Voor de ICT-doelgroepbepaling volgt CA-ICT primair de lijst met ICT-gerelateerde ondernemingen zoals opgesteld door Nederland ICT.

Middelen
De subsidies die wij aanvragen en uitkeren worden beschikbaar gesteld door de Nederlandse Overheid, meestal via het Ministerie van SZW, of door de Europese Unie via het Europees Sociaal Fonds (ESF). De sponsoring die CA-ICT kan doen in werkgelegenheidverbeterende projecten waar geen subsidie voor verkrijgbaar is, wordt betaald door CA-ICT zelf vanuit haar reserves. Deze zijn ontstaan door de bijdragen die organisaties leveren aan CA-ICT in ruil voor het werk dat CA-ICT voor hen doet m.b.t. het aanvragen en realiseren van overheidssubsidies.

Het bestuur
Het bestuur van CA-ICT bestaat uit de heren De Mos (voorzitter), Borgstede (penningmeester), Bolte (FNV), Brinkers (secretaris, De Unie), Van Os (Koning en Hartman), Poulissen (Nederland ICT), Towhidi (CNV Vakmensen) en als bestuursadviseurs de heren Verbeek (CIO-platform) en Van der Mark. De heer Spaninks is directeur van het CA-ICT.