Welkom

Stichting CA-ICT stimuleert kwaliteit en werkgelegenheid in ICT functies

Als Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT helpen wij ICT-organisaties en organisaties met ICT-functies bij subsidieaanvragen en subsidietrajecten voor opleidingen door onze expertise en zonodig door voorfinanciering van opleidingskosten. Daarnaast stimuleren en sponsoren wij initiatieven die leiden tot meer werkgelegenheid en concrete plaatsingen van werknemers in ICT-functies.

Blog van de voorzitter

Anticiperen op de digitalisering van de ‘oude’ automatisering!

Anticiperen op de digitalisering van de ‘oude’ automatisering!

Sinds we vanaf medio jaren zestig steeds meer zijn geconfronteerd-, en onderdeel zijn geworden van de toenemende automatisering, blijkt nu de volgende fase van automatisering te zijn aangebroken: Hele afdelingen kantoorautomatisering en processing kunnen worden vervangen door één slimme computer.

Het wordt beschreven in de kranten en ook op televisie werden er in februari programma’s aan gewijd. De essentie van die artikelen en programma’s is niet de onvoorstelbaar knappe IT-processen, maar het feit dat daarmee in één klap hele administratieve afdelingen opgeheven kunnen worden. Het kan leiden tot een nieuwe golf werkeloosheid, maar slimme bedrijven snappen (eindelijk) dat wegsturen van intelligente, goed opgeleide, goed ingewerkt én gemotiveerde medewerkers met veel ervaring kapitaalvernietiging is. In veel gevallen is het zo dat een beperkte investering in tijd en geld kan leiden tot een her-, om- of bijscholing die zich royaal terugbetaald. Zowel productief als sociaal.

Maar als deze bedrijven dan gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om deze scholing mede te laten financieren door de Nederlandse of Europese Overheid dan blijkt dat knap tegen te vallen. Het lijkt of de Overheden anticyclisch reageren op de maatschappelijke marktvraag: Werden er in de periode 1995-2008 nog ruimschoot opleidings- en ontwikkelingssubsidies aangeboden zoals ESF, EGF, ESF-J enzovoort, momenteel is hier bijna niets meer van terug te vinden. Bij navraag zijn de argumenten dat er teveel mee gesjoemeld werd (hoezo controle door de Overheid?) en dat de Overheid door de crisis van 2008 tot heden ‘even’ de broekriem moet aanhalen.

Nou zijn er, na even zoeken, nog wel mogelijkheden: de DWSRA-regeling en de Sectorplannen bieden mogelijkheden, maar de eisen zijn streng en de drempels hoog.

Het is jammer dat Overheden niet meer inspelen op deze ontwikkeling en daarmee laten zien dat zij optimaal op de hoogte zijn en betrokken bij wat er in de arbeidsmarkt gebeurt.

Nu komt het neer op het aanspreken van de reserves van de arbeidsorganisaties die de afgelopen jaren toch al flink ingeteerd zijn én op de bereidwilligheid van particuliere en sociale instellingen om hun fondsen aan te spreken.

Stichting CA-ICT is zo’n sociale instelling met een bestuur bestaande uit werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties in de ICT die hun fonds openstellen voor initiatieven om werkgelegenheid in ICT-functies te behouden, te vernieuwen of slim uit te breiden.

Wij staan open voor de medefinanciering van projecten die gericht zijn op behoud maar m.n. vernieuwing van de ICT-arbeidsmarkt. Dus: kom maar op en laat ons een voorbeeld zijn voor de op - dit moment - te afwachtende Overheden!

recente activiteiten

Sectorplan ICT

In een eerste Sectorplan (2014 - 2015) zijn voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro enkele tientallen mensen van werk naar werk begeleid en bijna 2.000 werknemers geschoold.

Het CA-ICT heeft een sectorplan ICT opgesteld en hier vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie op verkregen. Het Sectorplan heeft tot doel om in 2016 en 2017 1.100 werkzoekenden en met werkloosheid bedreigde werkenden aan een nieuwe baan te helpen.

Opleidingen vinden en subsidiëren

Wij bieden inzicht in te subsidiëren opleidingen en betrokken opleidingsinstituten waardoor aanvraag en uitvoering van subsidies eenvoudig wordt

Werkgelegenheid stimuleren

Wij koppelen organisaties met werkstimulerende ideeën en projecten via sponsoring en leningen aan werkzoekenden, zoals schoolverlaters, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen met ervaring.

recente projecten

Geef IT Door

Ben je ICT professional? Of werk je op een school? Geef IT Door!

Geef leerlingen een beter beeld van de vele en veelzijdige carrièrekansen op de arbeidsmarkt voor ICT'ers.

Daag hen uit om te kiezen voor een opleiding én loopbaan in de ICT.

Codeweek 2016

De Codeweek vraagt aandacht voor het belang van leren programmeren. Dit jaar vindt van 15 t/m 23 oktober de Codeweek 2016 plaats. Deze week worden er door het hele land activiteiten georganiseerd met als doel kinderen kennis te laten maken met programmeren. Ook moet de Codeweek kinderen stimuleren zelf aan de slag te gaan met programmeren.

CA-ICT TalentCenter

Wat is het CA-ICT TalentCenter? Op dit Scholings- en ontwikkelplatform kunnen onderwijs, ICT-professionals en ICT-werkgevers informatie vinden over arbeidsmarkttrends, onderwijsaanbod, relevante informatie, self-assessments, vacatures en tips.

DMG - Dragon Media Group B.V.

Dragon Media Group BV (DMG) werkt samen met het ROC ICT College en met ondersteuning van Stichting CA ICT aan het project ondernemend leren. (Olé)
Tijdens een vooraf gedefinieerde periode krijgen leerlingen van het ICT College projecten uit het bedrijfsleven aangeboden.

IT-Trendradar

In 2013 heeft CA-ICT aan IT Performance House (ITPH) gevraagd een projectvoorstel te ontwikkelen gericht op het vinden van IT-trends en het hierop reageren met passende opleidingen en aansluitend banen in eerste instantie bij voorkeur in de regio Zwolle. Bij ervaring en succes mogelijk een uitrol naar andere regio’s in het land. Hiervoor stelde CA-ICT een kwart miljoen euro beschikbaar.

Meisjes en ICT

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten. In Nederland kiezen weinig meisjes voor een ICT-opleiding.

overige projecten

Sioux

Als softwareontwikkelaar is Sioux afhankelijk van hoog ontwikkelde, gemotiveerde en actueel geïnformeerde medewerkers. Opleiding en coaching is niet genoeg om de snelle en complexe ontwikkeling in de sector bij te houden.

ICT Expertise Centrum

Voor het onderwijs, maar ook voor studenten, is het bijna onmogelijk om de ontwikkelingen in ICT te volgen en de consequenties te overzien van ontwikkelingen voor beroepskeuze of -richting.

Capgemini

Een specifieke coachingsmethode (ZKM) voor werknemers die óf zijn vastgelopen in hun functioneren óf meer uitdaging zoeken in hun loopbaan.

Unica Schutte ICT

Sponsoring van een interne tweejarige loopbaanopleiding voor net afgestudeerden.

Caesar Groep

In een streven naar het optimaliseren van saamhorigheid, teamwork en bedrijfstrots heeft Caesar Groep gekozen voor projectdagen waarbij medewerkers een dag werken als begeleider in tehuizen waar jongeren wonen met ontwikkelingsstoornissen.

Gehandicapten in ICT

Het Dorp is een woongemeenschap in Arnhem voor mensen met een ernstige lichamelijke of meervoudige handicap. Door de aangepaste infrastructuur, kunnen zij gemakkelijker zelfstandig wonen in deze omgeving.