Welkom

Stichting CA-ICT stimuleert kwaliteit en werkgelegenheid in ICT functies

Als Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT helpen wij ICT-organisaties en organisaties met ICT-functies bij subsidieaanvragen en subsidietrajecten voor opleidingen door onze expertise en zonodig door voorfinanciering van opleidingskosten. Daarnaast stimuleren en sponsoren wij initiatieven die leiden tot meer werkgelegenheid en concrete plaatsingen van werknemers in ICT-functies.

recente activiteiten

pr-eDICT

Pr-eDICT is het Expertisecentrum Digitalisering ICT van CA-ICT, het Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT. Met pr-eDICT wordt informatie ontsloten over de ICT-arbeidsmarkt in brede zin.

In pr-eDICT wordt data van respectievelijk CBS, DUO, Jobdigger en LinkedIn verzameld en geanalyseerd.

Het gaat hierbij om data over onderwijs, doorstroom van onderwijs naar de arbeidsmarkt en vacatures.

Het CA-ICT heeft als belangrijke doelstelling om met pr-eDICT regionale initiatieven te ondersteunen met uitgebreide arbeidsmarktinformatie.

 Klik hier om naar pr-eDICT te gaan.

HCA ICT

ICT is de motor achter de groei van de economische topsectoren en wordt steeds van groter belang voor maatschappelijke doelen.

De snelle ICT-ontwikkelingen en de dynamiek in de Limburgse arbeidsmarkt vraagt om investeringen in (toekomstige) werknemers en werkzoekenden in alle sectoren.

Werkgelegenheid stimuleren

Wij koppelen organisaties met werkstimulerende ideeën en projecten via sponsoring en leningen aan werkzoekenden, zoals schoolverlaters, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen met ervaring.

Blog van de voorzitter

Leid je mensen zo goed op dat ze elk moment kunnen vertrekken; behandel ze zo goed, dat ze altijd willen blijven.

Published:

De cijfers van ons expertisecentrum pr-eDICT laten zien dat we in Nederland gaan groeien naar ± 500.000 ICT professionals. Dat is bijna 6% van de werkende bevolking in Nederland (en waarvan ± 67% niet meer in de ICT branche werkt, maar in de (top) sectoren). Regionaal zien we dat er gebieden zijn waar ICT Professionals een veel groter deel van de werkende bevolking uit maken. Bijvoorbeeld in Amsterdam is dit al bijna 11%! In een jaar tijd hebben we ongeveer 9% meer ICT professionals in Nederland, het aantal vacatures is echter met 4% gestegen naar bijna 93.000. Er is dus nog steeds een flink tekort. Het goede nieuws is dat het aantal studenten ICT met ruim 5% is gestegen en nu bijna 25.000 bedraagt. Dit geeft enige hoop voor de toekomst. Als je de cijfers zelf wilt zien en rapporten wilt downloaden, ga dan naar www.caict.nl/pr-edict.

Wel is duidelijk dat de 3 beleidslijnen van CA-ICT, verhogen in – en doorstroom en de duurzame inzetbaarheid van ICT professionals nog steeds de juiste zijn. We moeten met alle stakeholders in Nederland keihard blijven werken om de tekorten en mismatches structureel op te lossen.

De gevolgen van digitalisering op de maatschappij en economie van Nederland zijn significant., Dat roept de vraag op of dit alleen gevolgen heeft voor ICT professionals. Een onderzoek dat we het afgelopen jaar hebben laten uitvoeren door Berenschot en CentERdata, samen met het CIO Platform Nederland, Nederland ICT (nu NLDigital) en 4 Top sectoren (Energie, Chemie, Life Science & Health en HTSM), laat zien dat digitalisering kansen geeft! Het kwantitatieve onderzoek laat zien dat voor 93% van de ± 8,9 Miljoen werkenden in Nederland gemiddeld 24 overstapmogelijkheden zijn, waarvan bijna 50% met een hoger salaris. En dat deze overstapmogelijkheden steeds vaker en meer in andere industrieën en sectoren zijn. Wel is een voorwaarde dat de professional zich een leven lang ontwikkelt, zeker in digitale vaardigheden. En we moeten hard blijven sturen op kansengelijkheid en inclusief beleid voor de 7% werkenden waarvoor we geen pad vonden (toch meer dan 600.000 mensen!). Als je het onderzoek wilt lezen, ga dan naar: www.caict.nl/onderzoek

Bovenstaande laat zien dat:

  • In alle sectoren toenemende vraag is naar ICT professionals (in steeds nieuwe ICT beroepen) en dat ICT (en techniek) dus echt onderdeel is geworden in de uitvoering en transformatie van alle bedrijven, instanties en overheden;
  • Dat de grenzen tussen industrieën en sectoren vervagen en overstappen, vooral door de toenemende digitale vaardigheden in beroepen, makkelijker wordt;
  • Dat een belangrijke voorwaarde is dat alle (toekomstige) werkenden zich een leven lang blijven ontwikkelen.

 En om dat te bereiken zie ik een aantal belangrijke opdrachten voor ons liggen:

 Werknemers faciliteren zich een leven lang te ontwikkelen. Ik zie hier een taak voor werkgevers, geholpen door branche verenigingen, O&O fondsen, etc.

  • O&O Fondsen kunnen meer gaan samenwerken om alle werkenden meer kansen te geven op een mooie carrière. Dit is al in gang gezet door meer 29 O&O fondsen gezamenlijk een subsidie ESF Duurzame Inzetbaarheid (DI) hebben aangevraagd en gekregen met als doel samen te werken aan eigen regie (het inzichtelijk en toegankelijk maken van alle kennis die nodig is voor het stimuleren en faciliteren van medewerkers en werkgevers bij het nemen van eigen regie op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.
  • Het Leven Lang Ontwikkelen staat steeds meer op de kaart. De SER zet er vol op in, evenals de politie, ministeries, O&O fondsen, etc. Hierbij is het belangrijk dat we dat vertalen in structureel beleid teneinde:
    • De werknemer in zijn/haar kracht te zetten;
    • De werkgevers te verleiden vol te investeren in die kracht.

recente projecten

Meisjes en ICT

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten. In Nederland kiezen weinig meisjes voor een ICT-opleiding.

Studiebeurzen

CA-ICT verstrekt sinds 2009 jaarlijks 10 studiebeurzen (CA-ICT awards) aan MBO-studenten ICT. De uitvoering van dit programma ligt inde handen van Stichting Praktijkleren.

BIT Students

BIT Students heeft als doel IT studenten te ontwikkelen qua technische kennis, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling.

BIT students selecteert studenten die allemaal aan het einde van hun studie bezig zijn op de universiteit of hbo.

Onderwijsvernieuwing

Operation Education verkent de leersystemen van de toekomst & bevraagt het onderwijssysteem van vandaag.

ICT-specialisten met autisme

ITvitae begeleidt ICT-specialisten met autisme naar een betaalde en duurzame baan. Itvitae verzorgt diverse trajecten die naar werk leiden.

ICT Lab Utrecht

ICT Lab Utrecht is een innovatieve leer- en werkplek waar mbo-studenten ICT kennis maken met met slimme ICT-toepassingen die buiten de grenzen van de 'traditionele' ICT-sector treden.

ICT onderwijs aan hoogbegaafde jongeren (6-18)

CA-ICT ondersteunt PONTE met het opzetten van plusklassen in een doorlopende leerlijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

DMG - Dragon Media Group B.V.

Dragon Media Group BV (DMG) werkt samen met het ROC ICT College en met ondersteuning van Stichting CA-ICT aan het project ondernemend leren. (Olé) Tijdens een vooraf gedefinieerde periode krijgen leerlingen van het ICT College projecten uit het bedrijfsleven aangeboden.

Onderzoek naar 21ste eeuwse vaardigheden

Onderzoek naar 21ste eeuwse vaardigheden voor professionals werkzaam binnen de creatieve sector én betrokken bij de ontwikkeling van een creatief product of dienst.

CA-ICT TalentCenter

Wat is het CA-ICT TalentCenter? Op dit Scholings- en ontwikkelplatform kunnen onderwijs, ICT-professionals en ICT-werkgevers informatie vinden over arbeidsmarkttrends, onderwijsaanbod, relevante informatie, self-assessments, vacatures en tips.

IT-Trendradar

In 2013 heeft CA-ICT aan IT Performance House (ITPH) gevraagd een projectvoorstel te ontwikkelen gericht op het vinden van IT-trends en het hierop reageren met passende opleidingen en aansluitend banen in eerste instantie bij voorkeur in de regio Zwolle. Bij ervaring en succes mogelijk een uitrol naar andere regio’s in het land. Hiervoor stelde CA-ICT een kwart miljoen euro beschikbaar.

Geef IT Door

Ben je ICT professional? Of werk je op een school? Geef IT Door!

Geef leerlingen een beter beeld van de vele en veelzijdige carrièrekansen op de arbeidsmarkt voor ICT'ers.

Daag hen uit om te kiezen voor een opleiding én loopbaan in de ICT.