Welkom

Stichting CA-ICT stimuleert kwaliteit en werkgelegenheid in ICT functies

Als Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT helpen wij ICT-organisaties en organisaties met ICT-functies bij subsidieaanvragen en subsidietrajecten voor opleidingen door onze expertise en zonodig door voorfinanciering van opleidingskosten. Daarnaast stimuleren en sponsoren wij initiatieven die leiden tot meer werkgelegenheid en concrete plaatsingen van werknemers in ICT-functies.

Blog van de voorzitter

Hadden we de huidige problemen in de ICT-arbeidsmarkt kunnen voorkomen?

Hadden we de huidige problemen in de ICT-arbeidsmarkt kunnen voorkomen?

Gepubliceerd:

Hadden we de huidige problemen in de ICT-arbeidsmarkt kunnen voorkomen?

We klagen over niet-adequaat opgeleide ICT-ers, geen sollicitanten, geen belangstelling bij studenten. Maar de oplossing ligt in opleidingen waarvoor de Overheid en CA-ICT graag willen betalen! Miljoenen aan subsidie en sponsoring liggen ongebruikt te wachten en gaan terug naar de subsidieverstrekkers als het niet gebruikt wordt voor een bepaalde datum!

Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat de vraag naar ICT en ICT-ers explodeert na jaren van terughoudendheid. Er is een spreuk die luidt: “In tijden van windstilte moet men de zeilen stellen.” In de financiële sector werden de afgelopen magere jaren ruim 70% van de medewerkers geschoold om de huidige of volgende functie beter te kunnen vervullen en klaar te zijn voor als de markt weer aantrekt. Hadden wij dat maar gedaan in onze sector de afgelopen jaren!

Veel ICT-ers zijn ontslagen door gebrek aan werk en geld; veel ICT-ers die hun baan behielden deden weinig tot niets aan scholing omdat daar geen tijd, geen geld, of geen toestemming voor was; veel studenten hebben niet gekozen voor ICT omdat – door de vele ontslagen en daardoor de negatieve pers – zij daar geen toekomst zagen. En nu zitten wij met de aan onszelf te wijten problemen: Niet adequaat opgeleide ICT-ers, te weinig beschikbare kandidaten voor de vele vacatures en weinig belangstelling van studenten voor een loopbaan in ICT.

 En dat terwijl er geld in overvloed is om de noodzakelijke opleidingen (mede) te financieren: Europa stelt tot 2020 ruim €500 miljoen beschikbaar. Circa 10% kan gebruikt worden voor ICT-opleidingen en functies; de Nederlandse Overheid stelt CA-ICT op dit moment in staat de Sectorplannen en de DWSRA-regelgeving vorm te geven en stelt daarvoor alleen al voor ICT-opleidingen en functies ruim €5 miljoen beschikbaar via CA-ICT. Daarnaast heeft CA-ICT jaarlijks €500.000 beschikbaar uit eigen middelen voor arbeidsmarktverbeterende projecten.

 Wat werkgevers dan wel moeten doen is de werknemers de tijd geven om opleidingen te volgen én 50% bij te dragen aan de opleidingskosten. De rest is subsidie door de Overheid of sponsoring door CA-ICT. Dat lijkt nog best wel een behoorlijk deel voor de werkgever, maar daar staat tegenover dat men adequaat geschoolde medewerkers krijgt, het werk kwalitatief (weer) aan kan, in staat is om te concurreren én weer interessant wordt voor studenten en ICT-werkzoekenden.

Waar wachten we nog op!

recente activiteiten

Sectorplan ICT

In een eerste Sectorplan (2014 - 2015) zijn voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro enkele tientallen mensen van werk naar werk begeleid en bijna 2.000 werknemers geschoold.

Het CA-ICT heeft een sectorplan ICT opgesteld en hier vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie op verkregen. Het Sectorplan heeft tot doel om in 2016 en 2017 1.100 werkzoekenden en met werkloosheid bedreigde werkenden aan een nieuwe baan te helpen.

HCA ICT

ICT is de motor achter de groei van de economische topsectoren en wordt steeds van groter belang voor maatschappelijke doelen.

De snelle ICT-ontwikkelingen en de dynamiek in de Limburgse arbeidsmarkt vraagt om investeringen in (toekomstige) werknemers en werkzoekenden in alle sectoren.

Werkgelegenheid stimuleren

Wij koppelen organisaties met werkstimulerende ideeën en projecten via sponsoring en leningen aan werkzoekenden, zoals schoolverlaters, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen met ervaring.

recente projecten

Meisjes en ICT

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten. In Nederland kiezen weinig meisjes voor een ICT-opleiding.

Studiebeurzen

CA-ICT verstrekt sinds 2009 jaarlijks 10 studiebeurzen (CA-ICT awards) aan MBO-studenten ICT. De uitvoering van dit programma ligt inde handen van Stichting Praktijkleren.

BIT Students

BIT Students heeft als doel IT studenten te ontwikkelen qua technische kennis, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling.

BIT students selecteert studenten die allemaal aan het einde van hun studie bezig zijn op de universiteit of hbo.

Onderwijsvernieuwing

Operation Education verkent de leersystemen van de toekomst & bevraagt het onderwijssysteem van vandaag.

ICT-specialisten met autisme

ITvitae begeleidt ICT-specialisten met autisme naar een betaalde en duurzame baan. Itvitae verzorgt diverse trajecten die naar werk leiden.

ICT Lab Utrecht

ICT Lab Utrecht is een innovatieve leer- en werkplek waar mbo-studenten ICT kennis maken met met slimme ICT-toepassingen die buiten de grenzen van de 'traditionele' ICT-sector treden.

ICT onderwijs aan hoogbegaafde jongeren (6-18)

CA-ICT ondersteunt PONTE met het opzetten van plusklassen in een doorlopende leerlijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

DMG - Dragon Media Group B.V.

Dragon Media Group BV (DMG) werkt samen met het ROC ICT College en met ondersteuning van Stichting CA-ICT aan het project ondernemend leren. (Olé) Tijdens een vooraf gedefinieerde periode krijgen leerlingen van het ICT College projecten uit het bedrijfsleven aangeboden.

Onderzoek naar 21ste eeuwse vaardigheden

Onderzoek naar 21ste eeuwse vaardigheden voor professionals werkzaam binnen de creatieve sector én betrokken bij de ontwikkeling van een creatief product of dienst.

CA-ICT TalentCenter

Wat is het CA-ICT TalentCenter? Op dit Scholings- en ontwikkelplatform kunnen onderwijs, ICT-professionals en ICT-werkgevers informatie vinden over arbeidsmarkttrends, onderwijsaanbod, relevante informatie, self-assessments, vacatures en tips.

IT-Trendradar

In 2013 heeft CA-ICT aan IT Performance House (ITPH) gevraagd een projectvoorstel te ontwikkelen gericht op het vinden van IT-trends en het hierop reageren met passende opleidingen en aansluitend banen in eerste instantie bij voorkeur in de regio Zwolle. Bij ervaring en succes mogelijk een uitrol naar andere regio’s in het land. Hiervoor stelde CA-ICT een kwart miljoen euro beschikbaar.

Geef IT Door

Ben je ICT professional? Of werk je op een school? Geef IT Door!

Geef leerlingen een beter beeld van de vele en veelzijdige carrièrekansen op de arbeidsmarkt voor ICT'ers.

Daag hen uit om te kiezen voor een opleiding én loopbaan in de ICT.