Welkom

Stichting CA-ICT stimuleert kwaliteit en werkgelegenheid in ICT functies

Als Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT helpen wij ICT-organisaties en organisaties met ICT-functies bij subsidieaanvragen en subsidietrajecten voor opleidingen door onze expertise en zonodig door voorfinanciering van opleidingskosten. Daarnaast stimuleren en sponsoren wij initiatieven die leiden tot meer werkgelegenheid en concrete plaatsingen van werknemers in ICT-functies.

Blog van de voorzitter

Het zijn weer de vrouwen die de problemen oplossen!

Het zijn weer de vrouwen die de problemen oplossen!

Gepubliceerd:

Het toenemende probleem van het groeiende aantal vacatures in IT zou deels opgelost kunnen worden met de inzet van goed opgeleide meisjes. Maar hoe krijg je ze zo ver?

Op 13 april was het Girlsday! Voor het achtste jaar op rij organiseert VHTO – ‘meer meisjes in techniek’ deze bijzondere dag waarop meisjes met belangstelling voor techniek, en nadrukkelijk ook IT, bij bedrijven de mogelijkheid krijgen te zien wat je met een Beta-opleiding kunt doen en hoe leuk dat is. Dit jaar openden 300 bedrijven door heel Nederland hun deuren voor 11.000 meisjes (!) in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. In de USA doet het bedrijfsleven dit al sinds 1993, en met succes.

Ik ben er elk jaar bij en verbaas me dan over de belangstelling en de focus van veel meiden: De meesten weten waarom ze hier zijn en wat ze willen. Vorig jaar was ik bij CGI waar toen een meisje aan een directielid een ‘leuke’ vraag stelde die dan ook direct en populair beantwoord werd. Echter, het meisje stelde direct een verdiepende vervolgvraag waar de meeste volwassenen van schrokken: Het was direct, onomwonden, kritisch en eiste een weloverwogen antwoord. Ik zag de gastheer schrikken. En voor hij antwoord gaf, waar hij eerst duidelijk over nadacht, vroeg hij het meisje hoe zij heette, hoe oud ze was, waar ze op school zat en of ze al wist wat ze wilde worden. Zulke gefocuste meisjes tref je aan op deze dagen. IT en techniek is al lang geen jongensding meer.

Kijk ook eens naar de rolmodellen voor de jonge meiden: Zo heb je natuurlijk Susan Wojciki de CEO van Youtube en Sheryl Sandberg de COO van Facebook. Maar ook in Nederland: Vanessa Evers hoogleraar Sociale Robotica aan de UT, Lynda Hardman hoogleraar Multimedia Discourse Interaction aan de UvU, Patricia Lago hoogleraar Software en Services aan de VU, Jannie Minnema Director Business Operations en Strategy bij Oracle, Pien Oosterman CSO bij Sogeti, Mirjam Verhoeven CIO bij de Volksbank. En wat te denken van Nederland ICT, de branchevereniging, met als voorzitter Jeannine Peek, directeur Dell Nederland en Lotte de Bruijn als directeur. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het probleem van ondervertegenwoordiging lijkt echter tweeledig: 1. de materie is weinig visueel en daardoor moeilijk te begrijpen om leuk te vinden voor kinderen; 2. vrouwen lijken meer bescheiden te zijn dan mannen als het om arbeids-status en ‘rol-modeling’ gaat.

Bijzonder lichtpuntje voor meer vrouwen in IT is het feit dat recent gepubliceerd is dat momenteel meer meisjes dat jongens afstuderen op HBO- en WO-niveau én dat ieder jaar langzaam aan steeds meer meisjes voor Beta-opleidingen kiezen. Nog een paar jaar en dan zien we dat de vrouwen met hun ‘stille intellect’ ook de problemen in IT gaan oplossen!

recente activiteiten

Sectorplan ICT

In een eerste Sectorplan (2014 - 2015) zijn voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro enkele tientallen mensen van werk naar werk begeleid en bijna 2.000 werknemers geschoold.

Het CA-ICT heeft een sectorplan ICT opgesteld en hier vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie op verkregen. Het Sectorplan heeft tot doel om in 2016 en 2017 1.100 werkzoekenden en met werkloosheid bedreigde werkenden aan een nieuwe baan te helpen.

HCA ICT

ICT is de motor achter de groei van de economische topsectoren en wordt steeds van groter belang voor maatschappelijke doelen.

De snelle ICT-ontwikkelingen en de dynamiek in de Limburgse arbeidsmarkt vraagt om investeringen in (toekomstige) werknemers en werkzoekenden in alle sectoren.

Werkgelegenheid stimuleren

Wij koppelen organisaties met werkstimulerende ideeën en projecten via sponsoring en leningen aan werkzoekenden, zoals schoolverlaters, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen met ervaring.

recente projecten

Meisjes en ICT

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten. In Nederland kiezen weinig meisjes voor een ICT-opleiding.

Studiebeurzen

CA-ICT verstrekt sinds 2009 jaarlijks 10 studiebeurzen (CA-ICT awards) aan MBO-studenten ICT. De uitvoering van dit programma ligt inde handen van InAspire

BIT Students

BIT Students heeft als doel IT studenten te ontwikkelen qua technische kennis, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling.

BIT students selecteert studenten die allemaal aan het einde van hun studie bezig zijn op de universiteit of hbo.

Onderwijsvernieuwing

Operation Education verkent de leersystemen van de toekomst & bevraagt het onderwijssysteem van vandaag.

ICT-specialisten met autisme

ITvitae begeleidt ICT-specialisten met autisme naar een betaalde en duurzame baan. Itvitae verzorgt diverse trajecten die naar werk leiden.

ICT Lab Utrecht

ICT Lab Utrecht is een innovatieve leer- en werkplek waar mbo-studenten ICT kennis maken met met slimme ICT-toepassingen die buiten de grenzen van de 'traditionele' ICT-sector treden.

ICT onderwijs aan hoogbegaafde jongeren (6-18)

CA-ICT ondersteunt PONTE met het opzetten van plusklassen in een doorlopende leerlijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

DMG - Dragon Media Group B.V.

Dragon Media Group BV (DMG) werkt samen met het ROC ICT College en met ondersteuning van Stichting CA-ICT aan het project ondernemend leren. (Olé) Tijdens een vooraf gedefinieerde periode krijgen leerlingen van het ICT College projecten uit het bedrijfsleven aangeboden.

Onderzoek naar 21ste eeuwse vaardigheden

Onderzoek naar 21ste eeuwse vaardigheden voor professionals werkzaam binnen de creatieve sector én betrokken bij de ontwikkeling van een creatief product of dienst.

CA-ICT TalentCenter

Wat is het CA-ICT TalentCenter? Op dit Scholings- en ontwikkelplatform kunnen onderwijs, ICT-professionals en ICT-werkgevers informatie vinden over arbeidsmarkttrends, onderwijsaanbod, relevante informatie, self-assessments, vacatures en tips.

IT-Trendradar

In 2013 heeft CA-ICT aan IT Performance House (ITPH) gevraagd een projectvoorstel te ontwikkelen gericht op het vinden van IT-trends en het hierop reageren met passende opleidingen en aansluitend banen in eerste instantie bij voorkeur in de regio Zwolle. Bij ervaring en succes mogelijk een uitrol naar andere regio’s in het land. Hiervoor stelde CA-ICT een kwart miljoen euro beschikbaar.

Geef IT Door

Ben je ICT professional? Of werk je op een school? Geef IT Door!

Geef leerlingen een beter beeld van de vele en veelzijdige carrièrekansen op de arbeidsmarkt voor ICT'ers.

Daag hen uit om te kiezen voor een opleiding én loopbaan in de ICT.