Welkom

Stichting CA-ICT stimuleert kwaliteit en werkgelegenheid in ICT functies

Als Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT helpen wij ICT-organisaties en organisaties met ICT-functies bij subsidieaanvragen en subsidietrajecten voor opleidingen door onze expertise en zonodig door voorfinanciering van opleidingskosten. Daarnaast stimuleren en sponsoren wij initiatieven die leiden tot meer werkgelegenheid en concrete plaatsingen van werknemers in ICT-functies.

Blog van de voorzitter

Het zijn weer de vrouwen die de problemen oplossen!

Het zijn weer de vrouwen die de problemen oplossen!

Het toenemende probleem van het groeiende aantal vacatures in IT zou deels opgelost kunnen worden met de inzet van goed opgeleide meisjes. Maar hoe krijg je ze zo ver?

Op 13 april was het Girlsday! Voor het achtste jaar op rij organiseert VHTO – ‘meer meisjes in techniek’ deze bijzondere dag waarop meisjes met belangstelling voor techniek, en nadrukkelijk ook IT, bij bedrijven de mogelijkheid krijgen te zien wat je met een Beta-opleiding kunt doen en hoe leuk dat is. Dit jaar openden 300 bedrijven door heel Nederland hun deuren voor 11.000 meisjes (!) in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. In de USA doet het bedrijfsleven dit al sinds 1993, en met succes.

Ik ben er elk jaar bij en verbaas me dan over de belangstelling en de focus van veel meiden: De meesten weten waarom ze hier zijn en wat ze willen. Vorig jaar was ik bij CGI waar toen een meisje aan een directielid een ‘leuke’ vraag stelde die dan ook direct en populair beantwoord werd. Echter, het meisje stelde direct een verdiepende vervolgvraag waar de meeste volwassenen van schrokken: Het was direct, onomwonden, kritisch en eiste een weloverwogen antwoord. Ik zag de gastheer schrikken. En voor hij antwoord gaf, waar hij eerst duidelijk over nadacht, vroeg hij het meisje hoe zij heette, hoe oud ze was, waar ze op school zat en of ze al wist wat ze wilde worden. Zulke gefocuste meisjes tref je aan op deze dagen. IT en techniek is al lang geen jongensding meer.

Kijk ook eens naar de rolmodellen voor de jonge meiden: Zo heb je natuurlijk Susan Wojciki de CEO van Youtube en Sheryl Sandberg de COO van Facebook. Maar ook in Nederland: Vanessa Evers hoogleraar Sociale Robotica aan de UT, Lynda Hardman hoogleraar Multimedia Discourse Interaction aan de UvU, Patricia Lago hoogleraar Software en Services aan de VU, Jannie Minnema Director Business Operations en Strategy bij Oracle, Pien Oosterman CSO bij Sogeti, Mirjam Verhoeven CIO bij de Volksbank. En wat te denken van Nederland ICT, de branchevereniging, met als voorzitter Jeannine Peek, directeur Dell Nederland en Lotte de Bruijn als directeur. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het probleem van ondervertegenwoordiging lijkt echter tweeledig: 1. de materie is weinig visueel en daardoor moeilijk te begrijpen om leuk te vinden voor kinderen; 2. vrouwen lijken meer bescheiden te zijn dan mannen als het om arbeids-status en ‘rol-modeling’ gaat.

Bijzonder lichtpuntje voor meer vrouwen in IT is het feit dat recent gepubliceerd is dat momenteel meer meisjes dat jongens afstuderen op HBO- en WO-niveau én dat ieder jaar langzaam aan steeds meer meisjes voor Beta-opleidingen kiezen. Nog een paar jaar en dan zien we dat de vrouwen met hun ‘stille intellect’ ook de problemen in IT gaan oplossen!

recente activiteiten

Sectorplan ICT

In een eerste Sectorplan (2014 - 2015) zijn voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro enkele tientallen mensen van werk naar werk begeleid en bijna 2.000 werknemers geschoold.

Het CA-ICT heeft een sectorplan ICT opgesteld en hier vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie op verkregen. Het Sectorplan heeft tot doel om in 2016 en 2017 1.100 werkzoekenden en met werkloosheid bedreigde werkenden aan een nieuwe baan te helpen.

Opleidingen vinden en subsidiƫren

Wij bieden inzicht in te subsidiëren opleidingen en betrokken opleidingsinstituten waardoor aanvraag en uitvoering van subsidies eenvoudig wordt

Werkgelegenheid stimuleren

Wij koppelen organisaties met werkstimulerende ideeën en projecten via sponsoring en leningen aan werkzoekenden, zoals schoolverlaters, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen met ervaring.

recente projecten

Geef IT Door

Ben je ICT professional? Of werk je op een school? Geef IT Door!

Geef leerlingen een beter beeld van de vele en veelzijdige carrièrekansen op de arbeidsmarkt voor ICT'ers.

Daag hen uit om te kiezen voor een opleiding én loopbaan in de ICT.

Codeweek 2016

De Codeweek vraagt aandacht voor het belang van leren programmeren. Dit jaar vindt van 15 t/m 23 oktober de Codeweek 2016 plaats. Deze week worden er door het hele land activiteiten georganiseerd met als doel kinderen kennis te laten maken met programmeren. Ook moet de Codeweek kinderen stimuleren zelf aan de slag te gaan met programmeren.

CA-ICT TalentCenter

Wat is het CA-ICT TalentCenter? Op dit Scholings- en ontwikkelplatform kunnen onderwijs, ICT-professionals en ICT-werkgevers informatie vinden over arbeidsmarkttrends, onderwijsaanbod, relevante informatie, self-assessments, vacatures en tips.

DMG - Dragon Media Group B.V.

Dragon Media Group BV (DMG) werkt samen met het ROC ICT College en met ondersteuning van Stichting CA ICT aan het project ondernemend leren. (Olé)
Tijdens een vooraf gedefinieerde periode krijgen leerlingen van het ICT College projecten uit het bedrijfsleven aangeboden.

IT-Trendradar

In 2013 heeft CA-ICT aan IT Performance House (ITPH) gevraagd een projectvoorstel te ontwikkelen gericht op het vinden van IT-trends en het hierop reageren met passende opleidingen en aansluitend banen in eerste instantie bij voorkeur in de regio Zwolle. Bij ervaring en succes mogelijk een uitrol naar andere regio’s in het land. Hiervoor stelde CA-ICT een kwart miljoen euro beschikbaar.

Meisjes en ICT

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten. In Nederland kiezen weinig meisjes voor een ICT-opleiding.

overige projecten

Sioux

Als softwareontwikkelaar is Sioux afhankelijk van hoog ontwikkelde, gemotiveerde en actueel geïnformeerde medewerkers. Opleiding en coaching is niet genoeg om de snelle en complexe ontwikkeling in de sector bij te houden.

ICT Expertise Centrum

Voor het onderwijs, maar ook voor studenten, is het bijna onmogelijk om de ontwikkelingen in ICT te volgen en de consequenties te overzien van ontwikkelingen voor beroepskeuze of -richting.

Capgemini

Een specifieke coachingsmethode (ZKM) voor werknemers die óf zijn vastgelopen in hun functioneren óf meer uitdaging zoeken in hun loopbaan.

Unica Schutte ICT

Sponsoring van een interne tweejarige loopbaanopleiding voor net afgestudeerden.

Caesar Groep

In een streven naar het optimaliseren van saamhorigheid, teamwork en bedrijfstrots heeft Caesar Groep gekozen voor projectdagen waarbij medewerkers een dag werken als begeleider in tehuizen waar jongeren wonen met ontwikkelingsstoornissen.

Gehandicapten in ICT

Het Dorp is een woongemeenschap in Arnhem voor mensen met een ernstige lichamelijke of meervoudige handicap. Door de aangepaste infrastructuur, kunnen zij gemakkelijker zelfstandig wonen in deze omgeving.