Welkom

Stichting CA-ICT stimuleert kwaliteit en werkgelegenheid in ICT functies

Als Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT helpen wij ICT-organisaties en organisaties met ICT-functies bij subsidieaanvragen en subsidietrajecten voor opleidingen door onze expertise en zonodig door voorfinanciering van opleidingskosten. Daarnaast stimuleren en sponsoren wij initiatieven die leiden tot meer werkgelegenheid en concrete plaatsingen van werknemers in ICT-functies.

recente activiteiten

pr-eDICT

Pr-eDICT is het Expertisecentrum Digitalisering ICT van CA-ICT, het Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT. Met pr-eDICT wordt informatie ontsloten over de ICT-arbeidsmarkt in brede zin.

In pr-eDICT wordt data van respectievelijk CBS, DUO, Jobdigger en LinkedIn verzameld en geanalyseerd.

Het gaat hierbij om data over onderwijs, doorstroom van onderwijs naar de arbeidsmarkt en vacatures.

Het CA-ICT heeft als belangrijke doelstelling om met pr-eDICT regionale initiatieven te ondersteunen met uitgebreide arbeidsmarktinformatie.

 Klik hier om naar pr-eDICT te gaan.

HCA ICT

ICT is de motor achter de groei van de economische topsectoren en wordt steeds van groter belang voor maatschappelijke doelen.

De snelle ICT-ontwikkelingen en de dynamiek in de Limburgse arbeidsmarkt vraagt om investeringen in (toekomstige) werknemers en werkzoekenden in alle sectoren.

Werkgelegenheid stimuleren

Wij koppelen organisaties met werkstimulerende ideeën en projecten via sponsoring en leningen aan werkzoekenden, zoals schoolverlaters, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen met ervaring.

Blog van de voorzitter

Digitalisering? Bedoel je ICT of automatisering? Dat wat ‘Tekkie’s’ doen, toch?

Digitalisering? Bedoel je ICT of automatisering? Dat wat ‘Tekkie’s’ doen, toch?

Published:

We zitten midden in de 4e industriële revolutie of wat ook wel genoemd wordt, de informatie revolutie. Gedreven door zich steeds sneller ontwikkelende technologie, de bijna 100% adoptie van internet en mobiele toegang tot informatie. De daardoor veranderende wensen en verwachtingen van consumenten en burgers, veranderende traditionele business modellen van bedrijven (en overheden !). En er komen nieuwe business modellen die de traditionele business modellen onder druk zetten, of zelfs overbodig maken.

Stel, je bent een autoleasemaatschappij en je bent gewend om een auto te kopen, te financieren, 4 jaar te leveren met onderhoud en service en dan te verkopen. En je belangrijkste ‘asset’, de auto, desintegreert en transformeert. Deelauto’s, elektrische auto’s met andere infrastructuur en andere onderhoudsritmes, hogere marges als je banden, accu’s, etc. apart koopt in een ander business model met andere partners. Is dat dan een technische – of ICT uitdaging, of een business strategie uitdaging?

Stel, je bent een speelgoedwinkelketen en je wordt gemarginaliseerd door online webshops die de beleving van speelgoed kopen voor digi-native kids gelijk of zelfs, via gaming technieken, spannender maakt. Is dat een technische – of ICT uitdaging? Of een veranderend competitieveld en een veranderende rol in de waardeketen?

ICT is en blijft de motor van veranderingen en we zullen zeker altijd (en meer !) ‘tekkie’s‘ nodig hebben. Maar ICT en de nieuwe ‘bumper sticker’ begrippen als Blockchain, AI, Big Data, Cloud, etc. zijn niet alleen de oplossing voor de snel veranderende industrieën en business modellen. Daarvoor is nog steeds een ondernemer, RvB en RvC/RvT nodig die van buiten naar binnen blijft kijken. Vanuit het veranderende gedrag van de (toekomstige) klant naar het bedrijf, instelling of overheidsinstantie, vanuit een snel veranderende waardeketen met nieuwe digitale spelers, naar de economische realiteit van de bestaande business modellen die ongetwijfeld met veel waardevolle legacy zijn geautomatiseerd.

Digitalisering is niet alleen ICT, en ICT geeft niet automatisch digitalisering en vervangt zeker niet de noodzaak voor diepe kennis van een industrie, business model en markt/klantontwikkelingen. Het is wel essentieel dat ondernemers en bestuurders digitaal leren denken!

Als inspiratie is er een onderzoek aangeboden aan Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, door het Nationaal Register en Nederland ICT met een 0-meting. Dit om inzichtelijk te krijgen hoe boards (besturen/directies, RvC en RvT) van beursfondsen, mid-market bedrijven en semipublieke organisaties omgaan met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. De uitslagen zijn nogal verontrustend………..

 Ron de Mos, voorzitter CA-ICT

 

recente projecten

Meisjes en ICT

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten. In Nederland kiezen weinig meisjes voor een ICT-opleiding.

Studiebeurzen

CA-ICT verstrekt sinds 2009 jaarlijks 10 studiebeurzen (CA-ICT awards) aan MBO-studenten ICT. De uitvoering van dit programma ligt inde handen van Stichting Praktijkleren.

BIT Students

BIT Students heeft als doel IT studenten te ontwikkelen qua technische kennis, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling.

BIT students selecteert studenten die allemaal aan het einde van hun studie bezig zijn op de universiteit of hbo.

Onderwijsvernieuwing

Operation Education verkent de leersystemen van de toekomst & bevraagt het onderwijssysteem van vandaag.

ICT-specialisten met autisme

ITvitae begeleidt ICT-specialisten met autisme naar een betaalde en duurzame baan. Itvitae verzorgt diverse trajecten die naar werk leiden.

ICT Lab Utrecht

ICT Lab Utrecht is een innovatieve leer- en werkplek waar mbo-studenten ICT kennis maken met met slimme ICT-toepassingen die buiten de grenzen van de 'traditionele' ICT-sector treden.

ICT onderwijs aan hoogbegaafde jongeren (6-18)

CA-ICT ondersteunt PONTE met het opzetten van plusklassen in een doorlopende leerlijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

DMG - Dragon Media Group B.V.

Dragon Media Group BV (DMG) werkt samen met het ROC ICT College en met ondersteuning van Stichting CA-ICT aan het project ondernemend leren. (Olé) Tijdens een vooraf gedefinieerde periode krijgen leerlingen van het ICT College projecten uit het bedrijfsleven aangeboden.

Onderzoek naar 21ste eeuwse vaardigheden

Onderzoek naar 21ste eeuwse vaardigheden voor professionals werkzaam binnen de creatieve sector én betrokken bij de ontwikkeling van een creatief product of dienst.

CA-ICT TalentCenter

Wat is het CA-ICT TalentCenter? Op dit Scholings- en ontwikkelplatform kunnen onderwijs, ICT-professionals en ICT-werkgevers informatie vinden over arbeidsmarkttrends, onderwijsaanbod, relevante informatie, self-assessments, vacatures en tips.

IT-Trendradar

In 2013 heeft CA-ICT aan IT Performance House (ITPH) gevraagd een projectvoorstel te ontwikkelen gericht op het vinden van IT-trends en het hierop reageren met passende opleidingen en aansluitend banen in eerste instantie bij voorkeur in de regio Zwolle. Bij ervaring en succes mogelijk een uitrol naar andere regio’s in het land. Hiervoor stelde CA-ICT een kwart miljoen euro beschikbaar.

Geef IT Door

Ben je ICT professional? Of werk je op een school? Geef IT Door!

Geef leerlingen een beter beeld van de vele en veelzijdige carrièrekansen op de arbeidsmarkt voor ICT'ers.

Daag hen uit om te kiezen voor een opleiding én loopbaan in de ICT.