Welkom

Stichting CA-ICT stimuleert kwaliteit en werkgelegenheid in ICT functies

Als Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT helpen wij ICT-organisaties en organisaties met ICT-functies bij subsidieaanvragen en subsidietrajecten voor opleidingen door onze expertise en zonodig door voorfinanciering van opleidingskosten. Daarnaast stimuleren en sponsoren wij initiatieven die leiden tot meer werkgelegenheid en concrete plaatsingen van werknemers in ICT-functies.

Blog van de voorzitter

We moeten demarreren en ons het snot voor de ogen fietsen!

We moeten demarreren en ons het snot voor de ogen fietsen!

Gepubliceerd:

We moeten demarreren en ons het snot voor de ogen fietsen!

De kwantitatieve en kwalitatieve gap tussen vraag – en aanbod van ICT professionals wordt groter. We zien dit aan onze keiharde cijfers op het CA-ICT Expertise centrum dashboard. Huh….is er dan niks gebeurd de afgelopen jaren ? Vanuit de overheid, de bedrijven en scholen in Nederland, alle belangengroepen die zich bezig houden met de arbeidsmarkt voor ICT professionals ? Tuurlijk wel, er is keihard gewerkt, er zijn subsidies verstrekt, er is een Human Capital Agenda (HCA) voor Nederland gemaakt, er zijn kongsi’s gevormd in de regio’s tussen scholen, bedrijven en gemeentes, en er zijn hele mooie resultaten gehaald. Het aantal studenten dat voor ICT opleidingen kiest is structureel gestegen. WO het snelst, HBO flink en MBO voorzichtig. Alleen wat we zien is dat ondanks al deze maatregelen er geen structurele verkleining van de gap plaats vindt.

Moet de ICT branche dit dan niet oplossen. Eh, ja tuurlijk, maar als 70% van alle ICT Professionals niet meer in de ICT branche werken, maar in andere sectoren, dan kan de branche dit niet alleen.

CA-ICT heeft dan ook het Deltaplan ICT gemaakt en het levenslicht laten zien op het Jaarcongres ECP, en we vinden echt dat het nu tijd is voor de genoemde demarrage door een injectie van €222 Miljoen. En dat kan alleen door integraal samen te werken. En structureel met elkaar de duurzame inzetbaarheid van onze ICT professionals te verhogen, de instroom in ons mooie vak te vergroten en ook slim de doorstroom in de steeds veranderende ICT professies te versnellen.

Dus, even een tandje bijschakelen en op de pedalen !

Ron de Mos
Voorzitter CA-ICT

recente activiteiten

Sectorplan ICT

In een eerste Sectorplan (2014 - 2015) zijn voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro enkele tientallen mensen van werk naar werk begeleid en bijna 2.000 werknemers geschoold.

Het CA-ICT heeft een sectorplan ICT opgesteld en hier vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie op verkregen. Het Sectorplan heeft tot doel om in 2016 en 2017 1.100 werkzoekenden en met werkloosheid bedreigde werkenden aan een nieuwe baan te helpen.

HCA ICT

ICT is de motor achter de groei van de economische topsectoren en wordt steeds van groter belang voor maatschappelijke doelen.

De snelle ICT-ontwikkelingen en de dynamiek in de Limburgse arbeidsmarkt vraagt om investeringen in (toekomstige) werknemers en werkzoekenden in alle sectoren.

Werkgelegenheid stimuleren

Wij koppelen organisaties met werkstimulerende ideeën en projecten via sponsoring en leningen aan werkzoekenden, zoals schoolverlaters, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen met ervaring.

recente projecten

Meisjes en ICT

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten. In Nederland kiezen weinig meisjes voor een ICT-opleiding.

Studiebeurzen

CA-ICT verstrekt sinds 2009 jaarlijks 10 studiebeurzen (CA-ICT awards) aan MBO-studenten ICT. De uitvoering van dit programma ligt inde handen van Stichting Praktijkleren.

BIT Students

BIT Students heeft als doel IT studenten te ontwikkelen qua technische kennis, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling.

BIT students selecteert studenten die allemaal aan het einde van hun studie bezig zijn op de universiteit of hbo.

Onderwijsvernieuwing

Operation Education verkent de leersystemen van de toekomst & bevraagt het onderwijssysteem van vandaag.

ICT-specialisten met autisme

ITvitae begeleidt ICT-specialisten met autisme naar een betaalde en duurzame baan. Itvitae verzorgt diverse trajecten die naar werk leiden.

ICT Lab Utrecht

ICT Lab Utrecht is een innovatieve leer- en werkplek waar mbo-studenten ICT kennis maken met met slimme ICT-toepassingen die buiten de grenzen van de 'traditionele' ICT-sector treden.

ICT onderwijs aan hoogbegaafde jongeren (6-18)

CA-ICT ondersteunt PONTE met het opzetten van plusklassen in een doorlopende leerlijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

DMG - Dragon Media Group B.V.

Dragon Media Group BV (DMG) werkt samen met het ROC ICT College en met ondersteuning van Stichting CA-ICT aan het project ondernemend leren. (Olé) Tijdens een vooraf gedefinieerde periode krijgen leerlingen van het ICT College projecten uit het bedrijfsleven aangeboden.

Onderzoek naar 21ste eeuwse vaardigheden

Onderzoek naar 21ste eeuwse vaardigheden voor professionals werkzaam binnen de creatieve sector én betrokken bij de ontwikkeling van een creatief product of dienst.

CA-ICT TalentCenter

Wat is het CA-ICT TalentCenter? Op dit Scholings- en ontwikkelplatform kunnen onderwijs, ICT-professionals en ICT-werkgevers informatie vinden over arbeidsmarkttrends, onderwijsaanbod, relevante informatie, self-assessments, vacatures en tips.

IT-Trendradar

In 2013 heeft CA-ICT aan IT Performance House (ITPH) gevraagd een projectvoorstel te ontwikkelen gericht op het vinden van IT-trends en het hierop reageren met passende opleidingen en aansluitend banen in eerste instantie bij voorkeur in de regio Zwolle. Bij ervaring en succes mogelijk een uitrol naar andere regio’s in het land. Hiervoor stelde CA-ICT een kwart miljoen euro beschikbaar.

Geef IT Door

Ben je ICT professional? Of werk je op een school? Geef IT Door!

Geef leerlingen een beter beeld van de vele en veelzijdige carrièrekansen op de arbeidsmarkt voor ICT'ers.

Daag hen uit om te kiezen voor een opleiding én loopbaan in de ICT.