Het CA-ICT heeft op het jaarcongres ECP van 15 November bij monde van haar voorzitter Ron de Mos plannen gepresenteerd om Nederland weer te laten stijgen in de lijstjes van de internationaal meest competitieve economieën. CA-ICT heeft pr-eDICT ontwikkeld, een arbeidsmarktdashboard wat elk kwartaal informatie bevat over aantallen ICT professionals, aantallen vacatures en actuele overzichten van studenten in ICT of ICT-gerelateerde opleidingen. Tevens is een Deltaplan ICT 2019 – 2022 gepresenteerd om te komen tot een publiek private samenwerking met een totale investering van 222 miljoen.