Maandag 5 september organiseerde SBB in nauwe samenwerking met de MBO Raad, JOB, VNO/NCW-MKB en het ministerie van OCW voor de zesde maal het mbo-diner. Minister van OCW Jet Bussemaker gaf een toelichting op haar plannen voor het nieuwe mbo-jaar. Zo pleitte Bussemaker ervoor om de muur tussen school en buitenwereld te breken en bedrijven de school in te brengen.