Maandag 5 september organiseerde SBB in nauwe samenwerking met de MBO Raad, JOB, VNO/NCW-MKB en het ministerie van OCW voor de zesde maal het mbo-diner. Minister van OCW Jet Bussemaker gaf een toelichting op haar plannen voor het nieuwe mbo-jaar. Zo pleitte Bussemaker ervoor om de muur tussen school en buitenwereld te breken en bedrijven de school in te brengen.

SBB-voorzitter Ton Heerts heet de genodigden van harte welkom. “Het bedrijfsleven en de samenwerking met het mbo in de regio zijn van onschatbare waarde voor de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. Zonder leerbedrijven en zonder kennisuitwisseling met het regionale, sectorale of georganiseerde bedrijfsleven heeft het onderdeel ‘beroeps’ in de beroepsopleiding weinig inhoud. Het mbo presteert goed, onder meer door de samenwerking met het bedrijfsleven. Hier bij het diner laten we zien hoe belangrijk onze samenwerking is. En hoe belangrijk het is dat onderwijs én bedrijfsleven mét studenten samenkomen om elkaar te ontmoeten, successen te vieren en te discussiëren over actuele kwesties.”

Technologische en maatschappelijke veranderingen

Gastspreker en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters geeft zijn visie op de gevolgen van technologische en maatschappelijke veranderingen op mbo en bedrijfsleven. Zo constateert hij dat het persoonlijk, economisch, cultureel en sociaal kapitaal steeds ongelijker is verdeeld, waardoor de kloof tussen mensen steeds groter wordt. Er volgt een plenaire discussie, waarin de meest actuele ontwikkelingen de revue passeren. “We moeten stoppen met de termen hoog- en laagopgeleid”, meent Putters. Een student vult aan: “Stap 1 van een goede doorstroom is studenten goed voorlichten, stap 2 is ze de kans geven te excelleren door ze te laten snuffelen aan hogere niveaus.”

Uitblinkersgala

Ton Heerts kondigt tot slot het Uitblinkersgala aan: “De MBO Raad organiseert dit evenement al veertien jaar. Dit jaar gebeurt dat voor het eerst samen met SBB, op 24 november bij MBO City. Dan kiezen we de beste uitblinker, het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider van 2016. Het Uitblinkersgala laat zien hoeveel toptalent er rondloopt in het mbo en het bedrijfsleven. Daar mag wat mij betreft veel meer aandacht voor zijn. En ik hoop ook – ik ga er eigenlijk van uit – dat de minister dat steunt en met ons wil optrekken om te laten zien dat het mbo barst van het talent en goede resultaten boekt.”

Gedicht

Woordkunstenaar Derek Otte vat de avond in dichtvorm samen. Hij stelt onder meer vast dat het middelbaar beroepsonderwijs de ruggengraat van onze samenleving is: “[…] Specifieke expertise komt in de echte wereld tot z’n recht. Van de handen in de werkplaats tot de handen aan het bed. Van de wijde wereld tot dichtbij in de wijk: geen mensen van de theorie maar meer van de praktijk. Jongeren van morgen waarin energie en enthousiasme elkaar meer dan eens ontmoeten: middenin dat stukje Nederland waar onderwijzen en ondernemen elkaar begroeten. […] Ik zeg MB … O!, MB … O! Veel succes, dit nieuwe jaar!”

De hele tekst vindt u in de bijlage van dit bericht.

Mbo- en hbo-studenten

De Woonindustrie is het interieurcentrum van Nederland. Bij de 125 aangesloten bedrijven lopen volop mbo- en hbo-studenten stage. Voorafgaand aan het diner volgden veel genodigden er een rondleiding. Onder hen waren ook studenten, zoals de mbo-uitblinkers en enkele deelnemers aan WorldSkills, de wereldkampioenschappen voor beroepen. Verder waren het beste leerbedrijf, de beste praktijkopleider, de docent van het jaar en politici aanwezig. In de Woonindustrie bereidden en serveerden mbo-studenten de gerechten.

Videoverslag

Bekijk hier het videoverslag van het mbo-diner 2016.

Bekijk vanaf minuut 4.10 het interview met de heer Louis Spaninks, directeur CA-ICT

Louis Spaninks: Ik vond het vanavond ontzettend leuk om vooral de mbo-studenten te horen te vertellen wat zij gedaan hebben, waar ze vandaan komen, wat hun ambities zijn en hoe zij tegen de werkelijkheid aankijken. Wij moeten veel meer op gaan halen bij die studenten, want als je ziet wat de uitblinkers gedaan hebben, kunnen en hoe zij over het onderwijs praten, daar kunnen we als bestuurders echt veel van leren. Ik vind het buitengewoon waardevol.

Bron: https://www.s-bb.nl/