Digitalisering van de arbeidsmarkt betekent dat banen veranderen en beroepen verdwijnen. Door dezelfde digitalisering wordt het echter mogelijk om relatief makkelijk de overstap te maken naar ander werk, met behoud of zelfs toename van salaris. Dat blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek ICT dat samen met zes topsectoren is uitgevoerd. Om de overstap naar ander werk mogelijk te maken, moeten werknemers zich wel (kunnen) blijven ontwikkelen. Daarvoor moeten overheid, onderwijs en werkenden nú in actie komen: een leven lang ontwikkelen moet de norm worden. Daarmee kan het herstel na Covid-19 maximaal worden benut.

Klik hier om het eindrapport Vervolgonderzoek Arbeidsmarkt ICT met Topsectoren (CentERdata 2020) te downloaden.

Klik hier om de samenvatting Vervolgonderzoek Arbeidsmarkt ICT met Topsectoren (2020) te downloaden.

Klik hier om het eindrapport Arbeidsmarktonderzoek ICT met Topsectoren (Berenschot 2019) te downloaden.