Opleidingsfonds ‘TechMeUp’ gaat rentevrije studievoorschotten mogelijk maken voor omscholers uit ondervertegenwoordigde groepen. Het is daarmee het eerste fonds dat zich specifiek richt op inclusieve (om)scholing en diversiteit in tech. Beginnend IT-talent krijgt zo zorgenvrij toegang tot vele particuliere opleiders in tech, waaronder Codam, Growth Tribe, Ironhack, TechGrounds, Techionista en Winc Academy. Het opleidingsfonds haalde de afgelopen maanden 375.000 euro op bij ASML Foundation, Exact Foundation, Rabobank Amsterdam, StartupAmsterdam, CA-ICT, SIDN, Sofronie, Instituut Gak en Gemeente Amsterdam. TechMeUp streeft ernaar twee miljoen euro op te halen in de komende twee jaar.

Omscholing naar een baan in IT is kostbaar. Naast opleidingskosten hebben omscholers vaak te maken met extra uitgaven. Bijvoorbeeld kinderopvangkosten voor alleenstaande ouders, het wegvallen van inkomsten uit een baan, of extra reiskosten. “Dit werpt gelijk een gigantische barrière op en maakt omscholing naar IT voor bepaalde groepen onbereikbaar, terwijl zowel vraag naar als aanbod van (potentieel) IT-talent enorm is. Dat is scheef en werkt kansenongelijkheid in de hand”, aldus Nikky Hofland, managing director TechMeUp. “Het TechMeUp fonds wil deze barrière doorbreken met een rentevrij studievoorschot waarmee studenten hun leven en opleiding draaiende kunnen houden tijdens het studeren. Niet met een gift maar een voorschot. Een investering in jezelf”.

Groeiend tekort aan IT’ers
Het tekort aan IT-talent is al sinds jaar en dag een groeiend probleem. De aanhoudende coronacrisis versnelt de digitale transformatie in veel sectoren aanzienlijk, en maakt om- en bijscholing urgenter dan ooit. “Private opleiders hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het vergroten van kansengelijkheid in educatie. Met deze zes particuliere opleiders zetten we de eerste stap. In het eerste jaar streven we naar het mogelijk maken van een studievoorschot voor 150 IT-talenten. Daarvoor hebben we 500.000 euro nodig. Tegelijkertijd willen we TechMeUp verder opschalen door opleiders toe te voegen en extra donaties op te halen, zodat nog meer IT-talent zich kan ontwikkelen”, zegt mede-initiatiefnemer en bestuurslid Peter van Sabben.

Hoe TechMeUp werkt
Het opleidingsfonds haalde de afgelopen maanden 375.000 euro op van ngo’s, overheid, bedrijfsleven en vermogende particulieren die willen investeren in sociale impact en digitale educatie. De donaties worden gebruikt om de rentevrije om- en bijscholingsinvesteringen te doen, variërend van 2.500 tot 7.500 euro. Hiervoor wordt samengewerkt met partner Kredietbank Nederland, een sociale kredietverstrekker zonder winstoogmerk. Studenten betalen het studievoorschot na het vinden van een baan zonder rente terug. De eerste donatie aan TechMeUp kwam van Rabobank Amsterdam. “Omdat we omscholing, diversiteit en kansengelijkheid belangrijke pijlers vinden voor een leefbare stad, stapten we vol overtuiging als eerste partner in het fonds. We nodigen anderen partijen uit om mee te doen zodat we samen een verschil kunnen maken”, aldus Barbara Baarsma, directievoorzitter Rabobank Amsterdam.

Over TechMeUp
TechMeUp is een non-profit opleidingsfonds gericht op het vergroten van de toegang tot digitale training voor ondervertegenwoordigde groepen in tech, door financiële barrières weg te nemen. Het is een initiatief van TechConnect samen met de digitale opleiders Codam, Growth Tribe, Ironhack, TechGrounds, Techionista en Winc Academy en draagt bij aan inclusie en kansengelijkheid in de Nederlandse tech-sector. De komende jaren gaan zij doorlopend funding ophalen bij NGO’s, overheden, bedrijven en vermogende particulieren die willen investeren in sociale impact en digitale educatie. De eerste funders zijn StartupAmsterdam, Rabobank, ASML Foundation, Exact Foundation, CA-ICT, Instituut Gak, SIDN, Sofronie en Gemeente Amsterdam.

Corinne Vigreux, mede-oprichter TomTom en oprichter Codam, Peter van Sabben, CEO en mede-oprichter Growth Tribe en Viktor Bos, Managing Director TechConnect vormen het bestuur van TechMeUp.

Kijk voor meer informatie op: www.techmeup.nl