Natuurlijk start deze blog ook met corona. Een pandemie, met vreselijke gevolgen voor de gezondheid van mensen en met een ontwrichting van de maatschappij en economie tot gevolg. Uiteraard is de focus volledig gericht geweest op de gezondheidsrisico’s en gevolgen voor onze zorg in Nederland en pas in een later stadium op de gevolgen voor de economie, bedrijven, banen van mensen, etc. Logisch op zich, maar wel met verstrekkende gevolgen.

Zelf heb ik regelmatig gedacht aan een jaarlijks terugkerend ritueel in de bedrijven waar ik heb gewerkt, geheten Strategic Risk Management. Een proces waar je met een team mensen strategische, tactische en operationele risico’s benoemt die majeure invloed kunnen hebben op de continuïteit van het bedrijf. Hoeveel zwaar getroffen bedrijven zouden een pandemie als strategisch risico hebben opgenomen en welke maatregelen hebben ze getroffen om de impact van zo’n risico op de continuïteit van de onderneming te mitigeren. Als je er filosofisch naar kijkt, zou je kunnen zeggen dat je hier niet op voor kan bereiden, maar toch denk ik dat de essentie van Strategic Risk Management juist gericht is op het bewust kijken naar dit soort risico’s en het cruciaal is om daar op RvB en RvC level goed over te discussiëren. Ik las bijvoorbeeld dat ook de organisatie Cirque de Soleil in diepe problemen zit omdat hun prachtige en betoverende voorstellingen door Covid-19 stil lagen. Maar ik las ook dat de organisatie van bijna 5000 mensen een schuld heeft van 1 Miljard door de vele overnames die ze gedaan hebben. Dat zet mijns inziens de gevolgen van deze coronacrisis voor Cirque du Soleil in een iets ander licht……ben benieuwd wat hun Strategic Risk Register laat zien…….

Deze crisis heeft laten zien dat we in Nederland een sterke ICT infrastructuur hebben die de plotselinge overgang naar ‘alles online’ aan kon. Er is een nieuwe normaal ontstaat waarin we online tools als Teams, Zoom en Hangouts hebben omarmd. Veel minder reistijd, efficiënter vergaderen en vooral ook korter vergaderen. Maar ook toenemend besef dat alleen online ook niet werkt, en fysiek samenwerken met mensen een cruciaal onderdeel is van teaming. Een hybride model is mijns inziens het antwoord en ik hoop echt dat dit door leadership teams in Nederland omarmd wordt.

Het heeft ook laten zien dat we het beleid van CA-ICT sterk door moeten gaan zetten. ICT is een cruciale bouwsteen van organisatie, de maatschappij en onze economie. En we hebben nog steeds een structureel een tekort aan ICT professionals. Zeker in de nieuwe ICT professies. Ondanks alle geweldige regionale initiatieven waar opleiders met de overheid en bedrijven samen werken om de instroom van ICT professionals kwantitatief en kwalitatief te vergroten. De cijfers, ook per regio en gemeente zijn te zien en volgen in ons expertisecentrum pr-eDICT.

Maar we zien ook de toenemende effecten van digitalisering op niet-ICT beroepen en de noodzaak voor het sneller en sterker opbouwen van digitale vaardigheden bij alle werkenden en niet-werkenden in Nederland. Daar komen we binnenkort op terug als we de resultaten van het nieuwe arbeidsmarktonderzoek, dat we met een flink aantal sectoren uitvoeren, samen met verschillende partners gaan presenteren.

CA-ICT blijft haar verantwoordelijkheid nemen en zal alles blijven doen, samen met alle stakeholders in het Bestuurlijk Overleg Human Capital Agenda ICT (HCA-ICT), om de instroom, doorstroom en de duurzame inzetbaarheid van ICT professionals te stimuleren! Het is en blijft hard nodig!

Ron de Mos
Voorzitter Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT)