De cijfers van ons expertisecentrum pr-eDICT laten zien dat we in Nederland gaan groeien naar ± 500.000 ICT professionals. Dat is bijna 6% van de werkende bevolking in Nederland (en waarvan ± 67% niet meer in de ICT branche werkt, maar in de (top) sectoren). Regionaal zien we dat er gebieden zijn waar ICT Professionals een veel groter deel van de werkende bevolking uit maken. Bijvoorbeeld in Amsterdam is dit al bijna 11%! In een jaar tijd hebben we ongeveer 9% meer ICT professionals in Nederland, het aantal vacatures is echter met 4% gestegen naar bijna 93.000. Er is dus nog steeds een flink tekort. Het goede nieuws is dat het aantal studenten ICT met ruim 5% is gestegen en nu bijna 25.000 bedraagt. Dit geeft enige hoop voor de toekomst. Als je de cijfers zelf wilt zien en rapporten wilt downloaden, ga dan naar www.caict.nl/pr-edict.

Wel is duidelijk dat de 3 beleidslijnen van CA-ICT, verhogen in – en doorstroom en de duurzame inzetbaarheid van ICT professionals nog steeds de juiste zijn. We moeten met alle stakeholders in Nederland keihard blijven werken om de tekorten en mismatches structureel op te lossen.

De gevolgen van digitalisering op de maatschappij en economie van Nederland zijn significant., Dat roept de vraag op of dit alleen gevolgen heeft voor ICT professionals. Een onderzoek dat we het afgelopen jaar hebben laten uitvoeren door Berenschot en CentERdata, samen met het CIO Platform Nederland, Nederland ICT (nu NLDigital) en 4 Top sectoren (Energie, Chemie, Life Science & Health en HTSM), laat zien dat digitalisering kansen geeft! Het kwantitatieve onderzoek laat zien dat voor 93% van de ± 8,9 Miljoen werkenden in Nederland gemiddeld 24 overstapmogelijkheden zijn, waarvan bijna 50% met een hoger salaris. En dat deze overstapmogelijkheden steeds vaker en meer in andere industrieën en sectoren zijn. Wel is een voorwaarde dat de professional zich een leven lang ontwikkelt, zeker in digitale vaardigheden. En we moeten hard blijven sturen op kansengelijkheid en inclusief beleid voor de 7% werkenden waarvoor we geen pad vonden (toch meer dan 600.000 mensen!). Als je het onderzoek wilt lezen, ga dan naar: www.caict.nl/onderzoek

Bovenstaande laat zien dat:

In alle sectoren toenemende vraag is naar ICT professionals (in steeds nieuwe ICT beroepen) en dat ICT (en techniek) dus echt onderdeel is geworden in de uitvoering en transformatie van alle bedrijven, instanties en overheden;
Dat de grenzen tussen industrieën en sectoren vervagen en overstappen, vooral door de toenemende digitale vaardigheden in beroepen, makkelijker wordt;
Dat een belangrijke voorwaarde is dat alle (toekomstige) werkenden zich een leven lang blijven ontwikkelen.
En om dat te bereiken zie ik een aantal belangrijke opdrachten voor ons liggen:

Werknemers faciliteren zich een leven lang te ontwikkelen. Ik zie hier een taak voor werkgevers, geholpen door branche verenigingen, O&O fondsen, etc.

O&O Fondsen kunnen meer gaan samenwerken om alle werkenden meer kansen te geven op een mooie carrière. Dit is al in gang gezet door meer 29 O&O fondsen gezamenlijk een subsidie ESF Duurzame Inzetbaarheid (DI) hebben aangevraagd en gekregen met als doel samen te werken aan eigen regie (het inzichtelijk en toegankelijk maken van alle kennis die nodig is voor het stimuleren en faciliteren van medewerkers en werkgevers bij het nemen van eigen regie op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.
Het Leven Lang Ontwikkelen staat steeds meer op de kaart. De SER zet er vol op in, evenals de politie, ministeries, O&O fondsen, etc. Hierbij is het belangrijk dat we dat vertalen in structureel beleid teneinde:
De werknemer in zijn/haar kracht te zetten;
De werkgevers te verleiden vol te investeren in die kracht.