We zitten midden in de 4e industriële revolutie of wat ook wel genoemd wordt, de informatie revolutie. Gedreven door zich steeds sneller ontwikkelende technologie, de bijna 100% adoptie van internet en mobiele toegang tot informatie. De daardoor veranderende wensen en verwachtingen van consumenten en burgers, veranderende traditionele business modellen van bedrijven (en overheden !). En er komen nieuwe business modellen die de traditionele business modellen onder druk zetten, of zelfs overbodig maken.

Stel, je bent een autoleasemaatschappij en je bent gewend om een auto te kopen, te financieren, 4 jaar te leveren met onderhoud en service en dan te verkopen. En je belangrijkste ‘asset’, de auto, desintegreert en transformeert. Deelauto’s, elektrische auto’s met andere infrastructuur en andere onderhoudsritmes, hogere marges als je banden, accu’s, etc. apart koopt in een ander business model met andere partners. Is dat dan een technische – of ICT uitdaging, of een business strategie uitdaging?

Stel, je bent een speelgoedwinkelketen en je wordt gemarginaliseerd door online webshops die de beleving van speelgoed kopen voor digi-native kids gelijk of zelfs, via gaming technieken, spannender maakt. Is dat een technische – of ICT uitdaging? Of een veranderend competitieveld en een veranderende rol in de waardeketen?

ICT is en blijft de motor van veranderingen en we zullen zeker altijd (en meer !) ‘tekkie’s‘ nodig hebben. Maar ICT en de nieuwe ‘bumper sticker’ begrippen als Blockchain, AI, Big Data, Cloud, etc. zijn niet alleen de oplossing voor de snel veranderende industrieën en business modellen. Daarvoor is nog steeds een ondernemer, RvB en RvC/RvT nodig die van buiten naar binnen blijft kijken. Vanuit het veranderende gedrag van de (toekomstige) klant naar het bedrijf, instelling of overheidsinstantie, vanuit een snel veranderende waardeketen met nieuwe digitale spelers, naar de economische realiteit van de bestaande business modellen die ongetwijfeld met veel waardevolle legacy zijn geautomatiseerd.

Digitalisering is niet alleen ICT, en ICT geeft niet automatisch digitalisering en vervangt zeker niet de noodzaak voor diepe kennis van een industrie, business model en markt/klantontwikkelingen. Het is wel essentieel dat ondernemers en bestuurders digitaal leren denken!

Als inspiratie is er een onderzoek aangeboden aan Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, door het Nationaal Register en Nederland ICT met een 0-meting. Dit om inzichtelijk te krijgen hoe boards (besturen/directies, RvC en RvT) van beursfondsen, mid-market bedrijven en semipublieke organisaties omgaan met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. De uitslagen zijn nogal verontrustend………..

Ron de Mos, voorzitter CA-ICT