Zeer krappe arbeidsmarkt in midden- en zuidwest-Nederland.