Een derde van het aantal openstaande ICT vacatures komend jaar vervullen door her-, om en bijscholing: met dat doel voor ogen slaan bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden in de regio Utrecht hun handen ineen onder de vlag van het ICT Competence Center Utrecht Region.

De digitale transformatie in de economie vraagt om mensen met de juiste digitale vaardigheden voor vrijwel ieder bedrijf en vrijwel iedere functie. En laat nou juist op dat vlak een forse kwalitatieve mismatch bestaan als het gaat om vacatures in de ICT en het aanbod van personeel op de arbeidsmarkt. Uit cijfers van het UWV blijkt dat er in de regio op dit moment circa 1500 openstaande ICT-vacatures bestaan, een aantal dat de komende tijd verder zal stijgen. Tegelijkertijd zit een soortgelijk aantal werkzoekende ICT-ers thuis op de bank. Zoals het AD 2 april jl. berichtte, richten bedrijven hun pijlen in veel gevallen op het buitenland om deze vacatures te kunnen vervullen. Maar ook in de regio zelf is er aandacht en commitment om deze kansen te benutten.

Kwalitatieve mismatch
Met het ICT Deltaplan als uitgangspunt werken diverse regionale partijen aan oplossingen om deze mismatch te verkleinen. Hieruit zijn veel losse initiatieven voortgekomen die bijdragen aan dit doel, bijvoorbeeld het ICT Lab, opgezet door Dialogic en ROC Midden Nederland. Om samenwerking in de regio tot stand te brengen en interventies te bundelen en te versterken, starten de deelnemende partners nu met het ICT Competence Center Utrecht Region (ICCU).

Het ICCU zal een (in eerste instantie virtueel) platform vormen waarin losse, bestaande en nieuwe initiatieven in de regio op dit vlak bij elkaar worden gebracht. Het ICCU wordt een plek van ontmoeting en samenwerking, een podium voor kansrijke en succesvolle projecten en neemt de rol op zich van aanjager, ondersteuner en initiatiefnemer voor (nieuwe) initiatieven.

Rabobank Nederland is een van de deelnemende partners. Mariëlle Lichtenberg, Head Digital Bank Rabobank Nederland: “Als Rabobank zijn we graag partner van het ICT Competence Center Utrecht Region, om in de regio vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid de vraag naar werk en werkgelegenheid vanuit toekomstig perspectief te stimuleren. Onze klanten digitaliseren en verwachten hetzelfde van ons als bank.”

De Human Capital Agenda ICT van Team ICT is mede initiatiefnemer. René Penning de Vries, Boegbeeld Team ICT: “Het vraagstuk op de arbeidsmarkt gaat verder dan sec ICT-vacatures. Digitale transformatie raakt iedere organisatie en iedere werknemer, overal ter wereld. Door er goed op in te spelen kunnen Utrecht en Nederland hier een economische kans van maken. Daarom ondersteun ik dit initiatief van harte.”

Over het ICT Competence Center Utrecht Region

Het ICCU heeft zich drie hoofdtaken ten doel gesteld:

  • Verbinden en opschalen van bestaande initiatieven (bijvoorbeeld Make IT Work, ICT Lab en Coderdojo),
  • Creëren van een netwerk waar nieuwe verbindingen en activiteiten/initiatieven tot stand komen,
  • Bieden van een platform voor kennisuitwisseling, op thema’s die aansluiten op de behoefte van de regio (bijvoorbeeld FinTech, Zorg-ICT en Smart Devices).

Ook meedoen?

Op 6 april jl. hebben de eerste partners bevestigd dit initiatief gezamenlijk op te starten. Zij dagen andere bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen uit om ook bij te dragen en de krachten te bundelen. Zodat we volgend jaar een nog groter gedeelte van het aantal openstaande ICT-vacatures kunnen vervullen met talent uit de regio.

Economic Board Utrecht is blij als partner bij te kunnen dragen aan dit initiatief. Ook meedoen? Neem dan contact op met Paul Fouarge, kwartiermaker ICCU, via paul.fouarge@c2results.com of 06-51345935.

Bron: Economic Board Utrecht