Hierbij verstrekken wij de notitie met daarin de antwoorden op alle gestelde vragen inzake de offerteprocedure uitvoering Sectorplan ICT.
U kunt de notitie hier inzien.

Voor de volledigheid treft u hieronder nogmaals het tijdspad van de offerteprocedure aan:

Actie Datum en tijdstip Actiehouder
Publicatie offerteprocedure Vrijdag 2 mei 2014 Opdrachtgever
Deadline indienen vragen Vrijdag 9 mei 2014 Aanbieders
Verstrekken notitie ‘’ antwoord op vragen’ Dinsdag 13 mei 2014 Opdrachtgever
Sluitingsdatum inschrijving Vrijdag 16 mei 2014
tot 18:00 uur
Aanbieders
Beoordelen en voorleggen gunningvoorstel Maandag 19 mei tot en met vrijdag 23 mei 2014 Werkgroep (i.o.v. opdrachtgever)
Besluit tot gunning Dinsdag 27 mei Opdrachtgever
Sluiten samenwerkingsovereenkomsten Woensdag 28 mei tot vrijdag 30 mei 2014 Opdrachtgever en opdrachtnemer
Start project Maandag 2 juni 2014