Ministerie SZW en ICT sector investeren € 10 miljoen extra in scholing 

Dankzij het Sectorplan ICT kan met ingang van de zomer van 2014 extra worden geïnvesteerd in opleidingen en training van 2.500 ICT-professionals. Er zal extra aandacht worden geschonken aan de employability van werknemers binnen hun huidige werkkring of oriëntatie op een positie in een andere werkkring.
Het CA-ICT zal daarnaast 500 extra leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het middelbaar beroepsonderwijs realiseren, samen met het onderwijs. Tot slot wordt een ICT Value pack training aangeboden aan 200 studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs waarbij sprake is van een baangarantie.
 

Sectorplan ICT in hoofdlijnen
 
Omvang investering: € 9,4 miljoen Euro
 
Banen

  1. Het realiseren van 500 extra BBL-trajecten: extra leer-werkbanen op MBO niveau;
  2. Het realiseren van 200 Value Pack trajecten: aanvullende modules naast de reguliere opleiding op MBO of HBO niveau, met garantie op een arbeidscontract.
  1.  

Van werk naar werk/crisisaanpak en duurzame inzetbaarheid op lange termijn

  1. Begeleiding van werk naar werk van 200 werknemers binnen de ICT-sector door bemiddeling en scholing;
  2. Loopbaanbegeleiding van 300 werknemers in ICT-functies

 
(Om)scholing en duurzame inzetbaarheid op lange termijn

  1. Het stimuleren van algemene scholing van 2.500 werknemers in de ICT-sector

 
Innovatie

  1. Het ontwikkelen van een scholings- en ontwikkelingsplatform voor de ICT-professional

 
 

 
Het sectorplan is namens de sociale partners ingediend door het CA-ICT, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de ICT sector en in april 2014 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 4,7 miljoen beschikbaar voor de uitvoering. De sector investeert zelf ook € 4,7 miljoen.
 
De voorbereiding van de uitvoering vindt plaats in de maanden april en mei, in juni zal de uitvoering starten.
 
De partijen die het sectorplan hebben aangevraagd zijn: Nederland-ICT, CIO-Platform, VOI, CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en De Unie.
 
Uitvoering:
 
Voor de uitvoering van het Sectorplan ICT wordt door het CA-ICT een offerteprocedure / marktconsultatie uitgevoerd in de periode 02 tot 16 mei 2014. Deze marktconsultatie heeft als doel om op basis van marktconforme tarieven deelprojecten te gunnen aan partijen die door het CA-ICT worden geselecteerd als beste aanbieders met een goede marktconforme prijsstelling. Voor de inhoud wordt verwezen naar de betreffende documenten.
 
De planning ziet er als volgt uit:
 
 

Actie Datum en tijdstip Actiehouder
Publicatie offerteprocedure Vrijdag 2 mei 2014 Opdrachtgever
Deadline indienen vragen Vrijdag 9 mei 2014 Aanbieders
Verstrekken notitie ‘’ antwoord op vragen’ Dinsdag 13 mei 2014 Opdrachtgever
Sluitingsdatum inschrijving Vrijdag 16 mei 2014
tot 18:00 uur
Aanbieders
Beoordelen en voorleggen gunningvoorstel Maandag 19 mei tot en met vrijdag 23 mei 2014 Werkgroep (i.o.v. opdrachtgever)
Besluit tot gunning Dinsdag 27 mei Opdrachtgever
Sluiten samenwerkingsovereenkomsten Woensdag 28 mei tot vrijdag 30 mei 2014 Opdrachtgever en opdrachtnemer
Start project Maandag 2 juni 2014  

 
De offerteprocedure heeft betrekking op 4 percelen, respectievelijk:
 
140502 – perceel 1 – CA-ICT offerteprocedure opleidingen v3
140502 – perceel 2 – CA-ICT offerteprocedure ICT Value Pack
140502 – perceel 3 – CA-ICT offerteprocedure werk naar werk v2
140502 – perceel 4 – CA-ICT offerteprocedure beheer en controle v2
 
Bij perceel 1 is een concept overeenkomst bijgevoegd als bijlage 6
Bij perceel 4 zijn bijgevoegd een bijlage ‘leidraad projectadministratie en een bijlage controleprotocol regeling cofinanciering sectorplannen.
 
Tot slot is voor alle inschrijvers de subsidieregeling RSCP bijgevoegd en de publieksversie 3.9 van het Sectorplan ICT.
 
Hier kunt u alle benodigde documenten downloaden voor het indienen van een offerte.