Den Haag, 8 april 2013 – Vandaag start de Digibattle: de landelijke wedstrijd waarbij scholieren (14 tot 18 jaar) in teams een app bedenken op het gebied van liefde, geldgebrek of het verbeteren van records van zichzelf of van anderen. Het team met het beste plan voor een app wint de Digibattle en wint daarmee professionele ondersteuning om de app daadwerkelijk te realiseren. Scholieren kunnen hun app tot 1 juni inzenden via www.digibattle.nl. De winnaar wordt tijdens de landelijke finale op 14 juni gekozen.

De Digibattle daagt scholieren uit met slimme oplossingen te komen voor herkenbare alledaagse vraagstukken. Daarbij wordt hun creativiteit en ondernemendheid gestimuleerd en maken zij kennis met de diversiteit en mogelijkheden van ICT. “De Digibattle laat scholieren zien dat werken aan ICT creatief en inventief is” stelt Tineke Netelenbos, voorzitter van Digivaardig & Digiveilig en namens de Europese Unie Digital Champion van Nederland. “Onze samenleving vraagt steeds om oplossingen voor nieuwe vraagstukken. Het slim kunnen toepassen van de nieuwste technologie en ICT is daarbij cruciaal.”

De wedstrijd
Op 1 juni moeten de inzendingen binnen zijn via de site www.digibattle.nl. Alle inzendingen worden beoordeeld op onder andere creativiteit en uitvoerbaarheid. Zes finalisten mogen hun plan voor de app op 14 juni presenteren aan de jury.  De jury bestaat uit Claire Boonstra (mede-oprichter van de wereldberoemde app Layar en Young Global Leader van het World Economic Forum), Midas Kwant (de 15-jarige app-ondernemer, bekend van DWDD) en ondernemer en inspirator Jake Blok.

Over de Digibattle
De Digibattle is een initiatief van het programma Digivaardig & Digiveilig. De wedstrijd is ontwikkeld en wordt georganiseerd door BureauQ in samenwerking met ECABO, het kenniscentrum voor onder andere ICT-Onderwijs. Jongeren in het hele land worden bereikt door medewerking van honderden scholen en hun ICT docenten.

Over Digivaardig & Digiveilig
Digivaardig & Digiveilig is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties om de digitale vaardigheid van de Nederlandse (beroeps)bevolking te vergroten en tevens om het vertrouwen in ICT en internet te bevorderen door het vergroten van de digitale veiligheid. Het programma wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Europese Commissie en diverse bedrijven (KPN, UPC, NVB, IBM, SIDN, CA-ICT en Ziggo). Het programma wordt uitgevoerd door ECP, Platform voor de Informatiesamenleving. Meer informatie is te vinden op www.digivaardigdigiveilig.nl.

Zie voor meer informatie:
Nieuwsbericht
Promotieflyer
Facebookpagina
Filmpje