Hoofddorp, 11 februari 2016 — Net afgestudeerd, maar geen aansluiting op de arbeidsmarkt. Het is een veelvoorkomend probleem voor afgestudeerden met een technische of bèta-achtergrond. Tegelijk heerst er een enorm tekort aan starters in IT. YoungCapital, marktleider in recruitment van jong talent, overbrugt deze kloof tussen vraag en aanbod met een speciaalIT-traineeship.
In twee maanden worden jonge bètatalenten van diverse achtergrond opgeleid tot gecertificeerd Big Data Consultant. De eerste lichting Big Data Consultants, onder wie een piloot, een professionele pokeraar en een werktuigbouwkundige, start in februari bij hun nieuwe werkgevers.
 
”Wij willen graag een antwoord geven op de sterk groeiende vraag naar IT professionals”, zegt Ineke Kooistra, CEO van YoungCapital. In 2014 startte YoungCapital Professionals, het detacheringslabel van YoungCapital, met het traineeship tot Software Developer. Sindsdien zj n al tweehonderd bètatalenten opgeleid tot gecertificeerd programmeur. ”Big Data heeft de toekomst. Met dit nieuwe traineeship springen we in op de zeer actuele vraag naar specialisten op dit vlak.” YoungCapital selecteert uit haar database, die inmiddels bijna twee miljoen jongeren in Nederland omvat, de mensen met het best passende profiel. Deze jongeren worden uitgenodigd voor een intensieve selectieprocedure.
 
Van  selectie  tot examen
Na assessments door YoungCapital volgt een opleidingstraject van twee maanden, bij de ITPH Academy in Zwolle. ”In het Big Data IT traineeship worden fundamentele onderwerpen op het gebied van Business Intelligence en Big Data behandeld en getoetst met erkende examens van de Big Data Science School”, zegt directeur Robin van den Berg. ”Bovendien geven ervaren bigdataspecialisten van gerenommeerde IT bedrjven gastcolleges, waardoor de trainees een realistisch beeld van hun toekomstige werkterrein krjgen.” De trainees komen bj aanvang van de opleiding bij YoungCapital in dienst en gaan na de opleiding via een detavast constructie aan het werk bj de opdrachtgevers van YoungCapital. Het sectorfonds voor de ICT sector, Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstu kken ICT (CA ICT), ondersteunt het initiatief.
 
Een vliegende start
Dirk Bakkum (25) behaalde eind januari zij n certificaat en begon de week erna di reet in zij n nieuwe carrière als Big  Data Consultant:  ”Na  mijn hbo  opleiding Aviation  Engineering en mj n vliegeniersopleiding is het lastig een baan als verkeersvlieger te vinden. Thuis zitten is niets voor mij en daarom ben i k op zoek gegaan naar een andere baan. Bij YoungCapi tal attendeerden zij mij op het Big Data 7 raineeship. Hoewel ik geen uitgebreide ervaring met IT had, sprak deze kans me direct aan. Ik vond het bijzonder dat i k met mj n achtergrond toch in dit werkveld aan de slag kon. Het mooie is dat YoungCapi tal mij bij aanvang al een baan kon aanbieden. En wel bij KLM. Zo blijf i k uiteindelij k toch in mijn vakgebied werkzaam.”
 
Over YoungCapital
YoungCapital brengt bedrijven in contact met het beste jonge talent. En snel ook. Jong talent is het kapitaal van elk bedrijf dat wil blijven vernieuwen. Die vernieuwing is keihard nodig, want alleen zo kunnen bedrijven bijblijven in de huidige, snel veranderende markt. De kracht van YoungCapital blijkt onder meer uit haar nominatie voor ’meest innovatieve bedrjf van Nederland‘ (Erasmus Innovatie Award) en titels als de Nieuwe Kampioen, Best Managed Company en National Champion van de

European Business Awards. Meer informatie over innoveren met jong talent is te lezen in de New Generation Recruitment Guide 2016, die u hier gratis online kunt bestellen.
 
Over ITPH Academy
De ITPH Academy is opgericht door de Stichting IT PerformanceHouse. Met haar activiteiten wil de ITPH Academy de huidige ’skills gap‘ tussen vraag en aanbod op de ICT markt overbruggen. De werkzaamheden van de ITPH Academy sluiten naadloos aan op het actieplan van de Human Capital Agenda ICT. Door het aanbieden van actuele opleidingsprogramma‘s zorgt de ITPH Academy ervoor dat studenten altijd beschikken over de j uiste kennis en vaardigheden voor hun toekomst in de IT.
 
Bron: YoungCapital