Hierbij verstrekken wij de notitie met daarin de antwoorden op alle gestelde vragen inzake de offerteprocedure uitvoering Sectorplan ICT.
U kunt de notitie hier inzien.

Voor de volledigheid treft u hieronder nogmaals het tijdspad aan:
 

Actie Datum en tijdstip Actiehouder
Publicatie offerteprocedure Maandag 2 maart 2015 Opdrachtgever
Deadline indienen vragen Maandag 9 maart 2015 Aanbieders
Verstrekken notitie “antwoord op vragen” Vrijdag 13 maart 2015 Opdrachtgever
Sluitingsdatum inschrijving Vrijdag 20 maart 2015
18:00 uur
Aanbieders
Beoordelen en voorleggen gunningvoorstel Maandag 23 maart tot en met vrijdag 27 maart 2015 Werkgroep (i.o.v. opdrachtgever)
Besluit tot gunning Dinsdag 31 maart 2015 Opdrachtgever
Sluiten samenwerkingsovereenkomsten Woensdag 1 april tot vrijdag 3 april 2015 Opdrachtgever en opdrachtnemer
Start project Maandag 6 april 2015