Nieuwe subsidiemogelijkheid voor bedrijven:
http://www.agentschapszw.nl/subsidies/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020/aanvraagcriteria