pr-eDICT

Expertisecentrum digitalisering ICT - pr-eDICT vanaf 15 maart 2019

Pr-eDICT is het Expertisecentrum Digitalisering ICT van CA-ICT, het Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT. Met pr-eDICT wordt informatie ontsloten over de ICT-arbeidsmarkt in brede zin.

In pr-eDICT wordt data van respectievelijk CBS, DUO, Jobdigger en LinkedIn verzameld en geanalyseerd.

Het gaat hierbij om data over onderwijs, doorstroom van onderwijs naar de arbeidsmarkt en vacatures.

Het CA-ICT heeft als belangrijke doelstelling om met pr-eDICT regionale initiatieven te ondersteunen met uitgebreide arbeidsmarktinformatie.

Klik hier om naar pr-eDICT te gaan.

 Afbeelding pr-eDICT voor website.jpg: JPEG image (124 KB)