Werkgelegenheidsprojecten

Veelbelovende werkgelegenheidsprojecten in ICT waar geen subsidiemogelijkheden voor zijn kunnen wij stimuleren via sponsoring of donaties vanuit eigen middelen van de stichting. Hiermee willen wij ondernemerschap en werkgelegenheid in de ICT-branche en ICT-functies behouden of creëren.

Verdient jouw project onze aandacht?

 1. Als sprake is van een ICT-bedrijf of ICT-functies of ICT-werkzoekenden, is sprake van de juiste doelgroep.
 2. Als gezocht wordt naar ICT-medewerkers of als ICT-functies gecreëerd (kunnen) worden of ICT-opleidingen kunnen worden gevolgd, is sprake van een passende doelstelling.
 3. Als dit ook nog eens leidt tot uitbreiding of kwaliteitsverbetering van de werkgelegenheid wordt het zeker interessant contact op te nemen met ons.

Uitgangspunten voor projectvoorstellen

Om in aanmerking te komen voor de sponsoring moeten projecten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Een projectplan is beschikbaar met daarin: doelstelling van het project, doelgroep, aanpak, uit te voeren activiteiten, op te leveren resultaten uitgezet op een tijdslijn, een gedetailleerde kostenraming met uren, tarieven en eventuele overige kosten, een planning, de doorlooptijd, wie de trekker (de ondernemer) van het project is en wat de motivatie van die ondernemer is om het project tot een succes te maken en wie er nog meer bij betrokken zijn;
   
 2. Als het gaat om verbetering van de afstemming tussen de vraag en het aanbod, wordt de wijze aangegeven waarop wordt samengewerkt en met wie.
   
 3. Voor het beoordelen van potentiële projecten voor sponsoring door CA-ICT wordt verwacht dat de projecteigenaar/leider daarnaast een duidelijke mondelinge presentatie voor het bestuur van CA-ICT verzorgt, waarin aandacht wordt besteed aan: doelstelling van het project, de te bereiken resultaten, zo concreet mogelijk, bij voorkeur kwantitatief en uitgezet op een tijdlijn, op welke doelgroep het project zich richt, aanpak, etc.;
   
 4. De looptijd van een project is in principe maximaal 3 jaar;
   
 5. De resultaten van een gesponsord project moeten beschikbaar komen voor de hele sector bijvoorbeeld in de vorm van een rapportage of een artikel;
   
 6. Over de voortgang van een project wordt regelmatig op beknopte wijze schriftelijk gerapporteerd aan CA-ICT en ook minstens eenmaal per jaar mondeling in een vergadering van het bestuur van CA-ICT (bij sponsoring worden hier concrete afspraken over gemaakt);
   
 7. De sponsoring bedraagt maximaal 50% van de projectkosten met een maximum van €150.000 per project.

recente projecten

IT-Trendradar

In 2013 heeft CA-ICT aan IT Performance House (ITPH) gevraagd een projectvoorstel te ontwikkelen gericht op het vinden van IT-trends en het hierop reageren met passende opleidingen en aansluitend banen in eerste instantie bij voorkeur in de regio Zwolle. Bij ervaring en succes mogelijk een uitrol naar andere regio’s in het land. Hiervoor stelde CA-ICT een kwart miljoen euro beschikbaar.

Meisjes en ICT

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten. In Nederland kiezen weinig meisjes voor een ICT-opleiding.

DMG - Dragon Media Group B.V.

Dragon Media Group BV (DMG) werkt samen met het ROC ICT College en met ondersteuning van Stichting CA ICT aan het project ondernemend leren. (Olé)
Tijdens een vooraf gedefinieerde periode krijgen leerlingen van het ICT College projecten uit het bedrijfsleven aangeboden.

Mobiliteitstrajecten ICT

U krijgt 50% korting wanneer u een loopbaantraject of een Van Werk naar Werk-traject voor uw medewerker aanvraagt.

De voortdurend voortschrijdende ontwikkeling in nieuwe technologie waar het ICT toepassingen betreft zorgt voor permanente druk op de kennis en vaardigheden (competenties) van werknemers in ICT-functies. 

CA-ICT TalentCenter

Wat is het CA-ICT TalentCenter? Op dit Scholings- en ontwikkelplatform kunnen onderwijs, ICT-professionals en ICT-werkgevers informatie vinden over arbeidsmarkttrends, onderwijsaanbod, relevante informatie, self-assessments, vacatures en tips.

Flincl

Leer-werktraject voor kandidaten met een vorm van ASS – opleiding tot gecertificeerd softwaretester TMap Next Test Engineer.

Overige projecten

Heeft u een goed idee of een innovatief project dat de werkgelegenheid in de ICT-sector stimuleert en kopieerbaar is in de sector? Dan maakt u kans op sponsoring van maximaal 50% van de kosten van uw project. CA-ICT hoopt met de Employability Impulse een groot aantal creatieve voorstellen te ontvangen die de werkgelegenheid in de Nederlandse ICT-sector kunnen vergroten.