Werkgelegenheidsprojecten

Veelbelovende werkgelegenheidsprojecten in ICT waar geen subsidiemogelijkheden voor zijn kunnen wij stimuleren via sponsoring of donaties vanuit eigen middelen van de stichting. Hiermee willen wij ondernemerschap en werkgelegenheid in de ICT-branche en ICT-functies behouden of creëren.

Verdient jouw project onze aandacht?

 1. Als sprake is van een ICT-bedrijf of ICT-functies of ICT-werkzoekenden, is sprake van de juiste doelgroep.
 2. Als gezocht wordt naar ICT-medewerkers of als ICT-functies gecreëerd (kunnen) worden of ICT-opleidingen kunnen worden gevolgd, is sprake van een passende doelstelling.
 3. Als dit ook nog eens leidt tot uitbreiding of kwaliteitsverbetering van de werkgelegenheid wordt het zeker interessant contact op te nemen met ons.

Uitgangspunten voor projectvoorstellen

Om in aanmerking te komen voor de sponsoring moeten projecten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Projectvoorstellen hebben betrekking op de arbeidsmarkt ICT met als onderwerp instroom, doorstroom of duurzame inzetbaarheid;

 2. Projecten worden bij voorkeur uitgevoerd in een regio;

 3. Er wordt een projectplan opgesteld met daarin:

  - doelstelling van het project;

  - doelgroep(en);

  - aanpak;

  - uit te voeren activiteiten;

  - op te leveren resultaten uitgezet op een tijdslijn;

  - gedetailleerde kostenraming met uren, tarieven en eventuele overige kosten;

  - planning en doorlooptijd;

  - wie is de trekker (ondernemer) van het project;

  - motivatie om project tot een succes te maken;

   - overige betrokkenen.

 4. Als het gaat om verbetering van de afstemming tussen de vraag en het aanbod, wordt de wijze aangegeven waarop wordt samengewerkt en met wie.
   
 5. Voor het beoordelen van potentiële projecten voor sponsoring door CA-ICT wordt verwacht dat de projecteigenaar/leider een mondelinge presentatie voor het bestuur van CA-ICT verzorgt. Hierin wordt aandacht besteed aan: doelstelling project, te bereiken resultaten bij voorkeur kwantitatief en uitgezet op een tijdlijn, doelgroepen waarop het project zich richt, aanpak, etc.;
   
 6. De looptijd van een project is maximaal 3 jaar;
   
 7. De resultaten van een gesponsord project moeten beschikbaar komen voor de hele arbeidsmarkt bijvoorbeeld in de vorm van een rapportage of een artikel;
   
 8. Over de voortgang van een project wordt regelmatig op beknopte wijze schriftelijk gerapporteerd aan het CA-ICT en ook ten minste eenmaal per jaar mondeling in een vergadering van het bestuur van CA-ICT (hierover worden concrete afspraken gemaakt);
   
 9. De sponsoring bedraagt maximaal 50% van de projectkosten met een maximum van €150.000 per project. Voorwaarde is dat de overige 50% ook Euro’s betreft, geen investering ‘ in kind’.

 

recente projecten

Meisjes en ICT

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten. In Nederland kiezen weinig meisjes voor een ICT-opleiding.

Studiebeurzen

CA-ICT verstrekt sinds 2009 jaarlijks 10 studiebeurzen (CA-ICT awards) aan MBO-studenten ICT. De uitvoering van dit programma ligt inde handen van InAspire

BIT Students

BIT Students heeft als doel IT studenten te ontwikkelen qua technische kennis, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling.

BIT students selecteert studenten die allemaal aan het einde van hun studie bezig zijn op de universiteit of hbo.

Onderwijsvernieuwing

Operation Education verkent de leersystemen van de toekomst & bevraagt het onderwijssysteem van vandaag.

ICT-specialisten met autisme

ITvitae begeleidt ICT-specialisten met autisme naar een betaalde en duurzame baan. Itvitae verzorgt diverse trajecten die naar werk leiden.

ICT Lab Utrecht

ICT Lab Utrecht is een innovatieve leer- en werkplek waar mbo-studenten ICT kennis maken met met slimme ICT-toepassingen die buiten de grenzen van de 'traditionele' ICT-sector treden.

ICT onderwijs aan hoogbegaafde jongeren (6-18)

CA-ICT ondersteunt PONTE met het opzetten van plusklassen in een doorlopende leerlijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

DMG - Dragon Media Group B.V.

Dragon Media Group BV (DMG) werkt samen met het ROC ICT College en met ondersteuning van Stichting CA ICT aan het project ondernemend leren. (Olé) Tijdens een vooraf gedefinieerde periode krijgen leerlingen van het ICT College projecten uit het bedrijfsleven aangeboden.

Onderzoek naar 21ste eeuwse vaardigheden

Onderzoek naar 21ste eeuwse vaardigheden voor professionals werkzaam binnen de creatieve sector én betrokken bij de ontwikkeling van een creatief product of dienst.

CA-ICT TalentCenter

Wat is het CA-ICT TalentCenter? Op dit Scholings- en ontwikkelplatform kunnen onderwijs, ICT-professionals en ICT-werkgevers informatie vinden over arbeidsmarkttrends, onderwijsaanbod, relevante informatie, self-assessments, vacatures en tips.

IT-Trendradar

In 2013 heeft CA-ICT aan IT Performance House (ITPH) gevraagd een projectvoorstel te ontwikkelen gericht op het vinden van IT-trends en het hierop reageren met passende opleidingen en aansluitend banen in eerste instantie bij voorkeur in de regio Zwolle. Bij ervaring en succes mogelijk een uitrol naar andere regio’s in het land. Hiervoor stelde CA-ICT een kwart miljoen euro beschikbaar.

Geef IT Door

Ben je ICT professional? Of werk je op een school? Geef IT Door!

Geef leerlingen een beter beeld van de vele en veelzijdige carrièrekansen op de arbeidsmarkt voor ICT'ers.

Daag hen uit om te kiezen voor een opleiding én loopbaan in de ICT.

Overige projecten

Heeft u een goed idee of een innovatief project dat de werkgelegenheid in de ICT-sector stimuleert en kopieerbaar is in de sector? Dan maakt u kans op sponsoring van maximaal 50% van de kosten van uw project. CA-ICT hoopt met de Employability Impulse een groot aantal creatieve voorstellen te ontvangen die de werkgelegenheid in de Nederlandse ICT-sector kunnen vergroten.