7.4 Sectorplan ICT 2015: Trajecten vanuit overige situaties (participatiewet, zzp ’ers, niet uitkeringsgerechtigden) naar werk

Middels het Sectorplan ICT is bij het CA-ICT subsidie beschikbaar die verstrekt wordt om werklozen die geen recht hebben op een WW uitkering te bemiddelen naar een andere baan in de ICT sector. Deze regeling is bedoeld voor werkgevers met openstaande vacatures en werklozen zonder WW uitkering die een baan zoeken. De bemiddeling naar een nieuwe baan in de ICT sector en de benodigde om- of bijscholing worden gesubsidieerd.

DOELGROEP/ BELANGRIJKE VOORWAARDEN

De subsidie is bestemd voor werklozen die geen recht hebben op een WW uitkering en die een baan zoeken. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn:

  • De werkloze moet recht hebben op een WW uitkering;
  • Wel komen in aanmerking werklozen met een bijstandsuitkering, werklozen zonder uitkering en zzp’ers;
  • De nieuwe baan moet zijn bij een andere werkgever als de werkgever waar de situatie van werkloosheid is ontstaan;
  • De nieuwe baan moet zijn in de ICT sector, op een ICT afdeling van een bedrijf of in een ICT functie bij een bedrijf;
  • Het traject (bemiddeling en bijscholing) wordt uitgevoerd door één van de organisaties die door het CA-ICT is ingeschakeld hiervoor.

SUBSIDIE

De maximale kosten van een traject naar een andere baan zijn € 11.000. Hiervan vergoedt het CA-ICT 50% tot een maximum van € 5.500. Het CA-ICT keert geen subsidie uit, maar betaald 50% van de factuur van de uitvoerder van het loopbaanbemiddelingstraject.

Het CA-ICT beschikt over voldoende subsidiemiddelen om 200 bemiddelingstrajecten van werklozen naar een baan te subsidiëren.

AANVRAGEN

Bent u als werkgever of als werkzoekende werknemer geïnteresseerd in deze subsidiemogelijkheid? Dan kunt u contact opnemen met het CA-ICT (telefoon 0183-645033 / e-mail info@caict.nl).

Deze subsidieregeling is gedurende 2017 beschikbaar.

Raadpleeg voor achtergrondinformatie over deze regeling, de website van Agentschap SZW.