7.2 Sectorplan ICT 2015: Trajecten van werk naar hetzelfde beroep bij een andere werkgever

Middels het Sectorplan ICT is bij het CA-ICT subsidie beschikbaar die verstrekt wordt om werknemers die met ontslag bedreigd worden te bemiddelen naar een andere baan in de ICT sector. Deze regeling is bedoeld voor werkgevers die werknemers laten gaan, werkgevers met openstaande vacatures en werknemers die een nieuwe baan zoeken. De bemiddeling naar een nieuwe baan in de ICT sector en de benodigde bijscholing worden gesubsidieerd.

DOELGROEP/BELANGRIJKE VOORWAARDEN

De subsidie is bestemd voor werknemers die met ontslag bedreigd worden en als gevolg van die situatie een nieuwe baan zoeken bij een andere werkgever. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn:

  • De werknemer wordt met ontslag bedreigd of is werkzaam in een krimpsector;
  • De nieuwe baan moet zijn bij een andere werkgever als de laatste werkgever;
  • De nieuwe baan moet zijn in de ICT sector, op een ICT afdeling van een bedrijf of in een ICT functie bij een bedrijf;
  • De nieuwe baan moet hetzelfde beroep/functie betreffen als de vorige baan;
  • Het traject (bemiddeling en bijscholing) wordt uitgevoerd door één van de organisaties die door het CA-ICT is ingeschakeld hiervoor.

SUBSIDIE

De maximale kosten van een traject naar een andere baan zijn € 7.000. Hiervan vergoedt het CA-ICT 50% tot een maximum van € 3.500. Het CA-ICT keert geen subsidie uit, maar betaald 50% van de factuur van de uitvoerder van het loopbaanbemiddelingstraject.

Het CA-ICT beschikt over voldoende subsidiemiddelen om 300 bemiddelingstrajecten naar een hetzelfde beroep bij een andere werkgever te subsidiëren.

AANVRAGEN

Bent u als werkgever of als werkzoekende werknemer geïnteresseerd in deze subsidiemogelijkheid? Dan kunt u contact opnemen met het CA-ICT (telefoon 0183-645033 / e-mail info@caict.nl).

Deze subsidieregeling is gedurende 2017 beschikbaar.

Raadpleeg voor achtergrondinformatie over deze regeling, de website van Agentschap SZW.