6.6 MIA en Vamil

De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn twee belangrijke regelingen ter stimulering van milieuvriendelijke investeringen door het bedrijfsleven.

DOELGROEP

Beide regelingen staan open voor ondernemingen die in Nederland belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

SOORT PROJECTEN

De MIA en Vamil zijn bedoeld voor bedrijven die investeren in bedrijfsmiddelen op de officiële Milieulijst. Dit is een flinke lijst met milieuvriendelijke investeringen, die ieder jaar wordt geactualiseerd. Voorwaarde is dat het bedrag van de investering op de balans wordt geactiveerd. Als tip: controleer vóórdat u de investering doet of deze voldoet aan de technische omschrijving op de Milieulijst.

SUBSIDIE

Bij zowel de MIA als de Vamil gaat het om een subsidievoordeel dat fiscaal wordt verrekend. Dit gebeurt in de vorm van een extra belastingaftrek (bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek):

  • de MIA biedt een extra investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag;
  • met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven op een door uzelf te bepalen (fiscaal gunstig) tijdstip.

AANVRAGEN

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend, maar: altijd binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting. Raadpleeg voor meer informatie, voor onder andere de actuele Milieulijst, de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).