6.5 Energie-investeringsaftrek

De Energie-investeringsaftrek (afgekort tot EIA) is een belangrijke fiscale subsidieregeling voor de aanschaf van energiebesparende bedrijfsmiddelen. Dit zijn bedrijfsmiddelen die leiden tot energiebesparing of de inzet van duurzame energie.

DOELGROEP

De EIA staat open voor ondernemingen die in Nederland belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

SOORT PROJECTEN

De EIA-subsidie geldt voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen in de actuele Energielijst. Deze lijst wordt ieder jaar geactualiseerd, en verschijnt dan als een (digitaal) boekje.
Als tip: controleer vóórdat u de investering doet of deze voldoet aan de technische omschrijving op de Milieulijst. Bij grotere energiebesparingsprojecten is soms ook een complexe 'generieke’ aanvraag mogelijk op basis van energieprestatie-eisen. De EIA geldt overigens niet voor de aanschaf van tweedehands bedrijfsmiddelen.

SUBSIDIE

De EIA biedt de mogelijkheid om 55,5% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de winst voor belastingen. Het netto voordeel verschilt per ondernemer. Bij een VpB-tarief van 25% kan dit oplopen tot (55,5% x 25% =) 13,875% van het investeringsbedrag. Zelfstandigen kunnen het EIA-voordeel fiscaal verrekenen via de Inkomstenbelasting.

AANVRAGEN

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend, maar: altijd binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting. Raadpleeg voor meer informatie, onder andere over de actuele Energielijst, de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).