6.4 Internationaal Excelleren

De DHI-subsidie (‘Internationaal Excelleren’) biedt kansen voor Nederlandse bedrijven met ambitieuze plannen voor export of buitenlandse investeringen. De subsidie is niet specifiek gericht op ICT-bedrijven.

DOELGROEP

De DHI staat in principe open voor MKB-bedrijven met minimaal 3 werknemers, eigen exportproducten (technologie, diensten, kapitaalgoederen) en plannen voor export naar (of investeringen in) een DHI-land. Het gaat daarbij om circa 60 aangewezen export landen.

SOORT PROJECTEN

De DHI bestaat uit drie onderdelen.

  1. Zo is subsidie mogelijk voor een Demonstratieproject (waarbij een exportproduct op kleine schaal wordt gedemonstreerd bij een beoogde koper in een DHI-land).
  2. Of voor een Haalbaarheidsstudie (waarbij een partij in een DHI-land de haalbaarheid gaat onderzoeken voor het plaatsen van een order bij uw bedrijf).
  3. Of voor een Investeringsvoorbereidingsstudie (voor Nederlandse bedrijven met plannen om zelf te gaan investeren in een DHI-land, bijvoorbeeld een productiefaciliteit of een joint venture).

Let op: voor elke deelregeling gelden er belangrijke aanvullende voorwaarden.

SUBSIDIE

Alleen de beste projecten ontvangen subsidie. De subsidie vergoedt 50% van de directe projectkosten en kan oplopen tot een bedrag van € 100.000 (haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies) of € 200.000 (demonstratieprojecten).

AANVRAGEN

Het aanvragen van een DHI-subsidie kan alleen binnen officiële aanvraagrondes. In 2016 waren er twee rondes omstreeks het voorjaar en het najaar. De nieuwe rondes in 2017 zullen bekend worden gemaakt via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).