6.2 INTERREG

INTERREG is een Europees subsidie-instrument ter ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. Nederland is betrokken bij verschillende INTERREG-programma's, waaronder de grensregio Nederland-Duitsland, Nederland-Vlaanderen en de Euregio Maas-Rijn.

DOELGROEP

Doelgroep betreft grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden (doorgaans met zowel het bedrijfsleven, kennisinstellingen als overheden aan beide zijden van de grens). Individuele bedrijven kunnen zich soms aansluiten bij bestaande of nieuwe initiatieven of lopende samenwerkingsprojecten.

SOORT PROJECTEN

Samenwerkingsprojecten die zich richten op de aanpak van specifieke ‘grensregio-problemen’.

Grensregio's zijn kwetsbare gebieden met bijzondere knelpunten op het gebied van de innovatie-infrastructuur (beperkte beschikbaarheid van specialistische kennis of onderzoeksfaciliteiten), werkgelegenheid (vraag en aanbod van personeel, opleiding/scholing), overheidsdiensten (zoals veiligheid en hulpverlening), of rondom vervoer/logistiek, duurzaamheid en CO₂-reductie.

SUBSIDIE

De hoogte van de subsidie wordt per aanvraag bepaald. Doorgaans gaat het om maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

AANVRAGEN

Het informeel voorleggen van projectvoorstellen voor samenwerkingsprojecten kan doorlopend. Dit is ook raadzaam, gezien de hoge eisen die worden gesteld aan een project en het uitvoerende consortium. Raadpleeg voor meer informatie de website van de betreffende grensregio: