6.1 EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (afgekort tot EFRO) is een verzameling Europese subsidieprogramma's, waarbij de nadruk ligt op de economische ontwikkeling van bepaalde regio's. Nederland kent vier van deze gebieden, doorgaans aangeduid als de EFRO-regio’s Noord, Oost, Zuid en West.

DOELGROEP

De doelgroep betreft regionale samenwerkingsverbanden (doorgaans met zowel het bedrijfsleven, kennisinstellingen als overheden).

SOORT PROJECTEN

Samenwerkingsprojecten die innovatief zijn en tevens een forse impact hebben voor de regionale economie. De subsidies worden vooral ingezet voor proeftuinen, kenniscentra en clusters, gedeelde test- of onderzoeksfaciliteiten, en soms voor R&D-samenwerkingen. Ook steunt men projecten gericht op het ondersteunen van (groepen) MKB-bedrijven, cross-overs tussen sectoren, of innovaties rondom CO₂-reductie.

SUBSIDIE

De hoogte van de subsidie wordt per aanvraag bepaald. In het algemeen gaat het om forse bedragen, maar alleen de beste projecten worden gesteund.

AANVRAGEN

De meeste EFRO-programma's werken met specifieke indieningsrondes. Het informeel voorleggen van projectvoorstellen voor samenwerkingsprojecten kan echter doorlopend. Dit is ook raadzaam, gezien de hoge eisen die worden gesteld aan een project en het uitvoerende consortium. Iedere EFRO-regio heeft een apart programma met eigen prioriteiten en subsidievoorwaarden. Raadpleeg voor meer informatie de website van de betreffende EFRO-regio:

  • Noord (Friesland/Groningen/Drenthe)
  • Oost (Gelderland/Overijssel)
  • Zuid (Limburg, Zeeland en Noord-Brabant)
  • West (Flevoland/Utrecht/Noord- en Zuid-Holland)