5.7 Borgstelling MKB-kredieten

Ondernemers kunnen soms moeilijk een banklening krijgen omdat ze onvoldoende 'onderpand' kunnen stellen (zekerheid in de vorm van bijvoorbeeld gebouwen of machines). Met de Borgstelling MKB-kredieten (afgekort tot BMKB), een overheidsgarantie, zal de bank eerder bereid zijn om u toch de gevraagde lening te verstrekken.

DOELGROEP

De BMKB is bedoeld voor vrijwel alle bedrijven die behoren tot het MKB. De regeling is met name interessant voor bedrijven die bezig zijn met het aanvragen van een bankkrediet. Goede bedrijfsperspectieven zijn echter een belangrijke voorwaarde.

SOORT PROJECTEN

De BMKB is geen krediet, maar een overheidsborgstelling bij een regulier bankkrediet. Zo kan de borgstelling worden verstrekt voor bankleningen aan ‘starters’ (jonge bedrijven tot 3 jaar), gevestigde bedrijven (vanaf 3 jaar) en technisch innovatieve bedrijven (met WBSO).

SUBSIDIE

De borgstelling betreft een deel van het totale kredietbedrag (doorgaans: 50% tot 67,5%). De onderliggende lening mag niet meer bedragen dan het toegestane maximum (€ 266.667 voor starters en € 3,3 miljoen voor bedrijven vanaf 3 jaar). Ook mag het borgstellingsbedrag niet uitkomen boven het toegestane maximum (€ 200.000 voor starters en € 1,5 miljoen voor bedrijven vanaf 3 jaar). Tenslotte heeft de borgstelling ook een maximale looptijd (meestal 6 jaar).

AANVRAGEN

Ondernemers kunnen deze borgstelling niet zelf aanvragen, dat kan alleen door de bank waar u de onderliggende lening aanvraagt. Wel kan het raadzaam zijn om uw bank nadrukkelijk te wijzen op de BMKB-mogelijkheid. Raadpleeg voor meer informatie, onder andere over deelnemende banken en kredietverstrekkers, de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).