5.6 MKB Impulsfonds

Het MKB Impulsfonds is een initiatief voor MKB-bedrijven die op zoek zijn naar financiering voor hun groeiplannen, die behoefte hebben aan extra werkkapitaal, of op zoek zijn naar herfinanciering.

DOELGROEP

De doelgroep bestaat uit winstgevende MKB-bedrijven (minstens 2 jaar actief, minimaal 3 vaste medewerkers en een omzet van
€ 600.000 of meer). Het fonds steunt voornamelijk ondernemingen met goede groeiplannen, dat wil zeggen met lage risico's en zicht op positieve rendementen.

SOORT PROJECTEN

Het fonds verstrekt leningen voor groeiplannen, extra werkkapitaal of herfinanciering.

Bij de beoordeling van een kredietaanvraag wordt gelet op het aspect 'zekerheden', maar nog belangrijker is een goede onderbouwing van de bedrijfsplannen (inclusief analyse van het bedrijf en de positionering ervan in de markt of sector). Men verstrekt geen leningen voor dividendbetalingen, rekeningcourant-faciliteiten of voor dekking van verliezen.

SUBSIDIE

Het fonds verstrekt leningen tussen de € 250.000 en € 1 miljoen.

AANVRAGEN

Het aanvragen van deze lening kan doorlopend. Dit kan echter alleen door tussenkomst van een intermediair (bedrijfsadviseur of accountant) en dus niet door de ondernemer zelf. Raadpleeg voor meer informatie de website van MKB Impulsfonds.