5.4 Vroegefasefinanciering

Veel ondernemers werken aan de ontwikkeling van een nieuw product, maar lopen vast bij de financiering van de 'vroege fase' voordat het product met succes op de markt kan worden gebracht. De Vroegefasefinanciering (kortweg VFF) helpt ondernemers om deze moeilijke fase door te komen.

DOELGROEP

De VFF staat open voor MKB-ondernemers en innovatieve starters, en kan interessant zijn voor bedrijven die werken aan de ontwikkeling van een concreet technisch nieuw product. Ook diensten en technische concepten kunnen daaronder vallen.

SOORT PROJECTEN

De VFF is bedoeld voor de 'vroege fase' (of: vernieuwingsfase) van het nieuwe product. Dit is de fase dat de technische realiseerbaarheid al is bewezen, maar dat nog niet is gestart met de productie en marktintroductie. In deze fase kan de VFF worden aangevraagd voor het financieren van nader technisch onderzoek en experimentele ontwikkeling. Daaronder valt ook de ontwikkeling van een werkend prototype/demonstratiemodel (zonder verkoopwaarde), en soms ook aanvullend commercieel onderzoek rondom de beoogde markintroductie. De financiering is niet meer mogelijk voor de feitelijke productie- of markintroductiefase.

SUBSIDIE

De VFF bestaat uit een rentedragend krediet. De hoogte verschilt per aanvrager. Ter indicatie: voor bestaande MKB-bedrijven kan het krediet oplopen tot 45% van de kosten en een kredietbedrag van maximaal € 157.000. De ondernemer moet aantonen dat hij de kosten niet zelf kan dragen. Bij MKB-ondernemers moeten die kosten meer bedragen dan € 100.000.

AANVRAGEN

Indienen van aanvragen kan doorlopend, zolang het jaarbudget reikt. Let op: voor academische starters en hbo-starters gelden afwijkende bedragen en indieningstermijnen. Voor meer informatie en een quickscan-formulier, raadpleeg de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).