5.3 SEED-fondsen

SEED-fondsen zijn particuliere investeringsfondsen die investeren in jonge bedrijven die geld zoeken voor hun groeiplannen. Een SEED-fonds verstrekt ‘risicokapitaal’ (aandelen in bedrijven van technostarters en groeibedrijven). Met steun van het Ministerie van Economische Zaken zijn er inmiddels ruim veertig SEED-fondsen actief.

DOELGROEP

SEED-fondsen richten zich in het algemeen op jonge MKB-bedrijven (maximaal 5 jaar actief). Daarbij ligt de nadruk op innovatieve bedrijven die bezig zijn met een nieuwe technologie of technisch nieuwe producten. Goede marktperspectieven zijn een belangrijke voorwaarde.

Elk SEED-fonds werkt met eigen voorkeuren (bepaalde sectoren, technologiegebieden of regio's). Het is dus zaak om een fonds te benaderen dat het beste aansluit op uw business en plannen.

SOORT PROJECTEN / SUBSIDIE

De ondersteuning van een SEED-fonds bestaat uit geld in de vorm van een aandelenparticipatie. Hiermee vergroot de ondernemer de financiële armslag voor zijn groeiplannen. Meestal zal het gaan om een minderheidsbelang en bovendien van tijdelijke aard. Soms kan de kapitaalinjectie worden aangevuld met een achtergestelde lening. Ook inhoudelijke begeleiding is vrij gebruikelijk.

Heeft u zelf al contact met een partij die wil participeren in uw bedrijf? U kunt deze dan wijzen op de volgende mogelijkheid: het aanvragen van een gunstige overheidslening voor het starten van een investeringsfonds op grond van de SEED Capital-regeling. Raadpleeg voor meer informatie de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

AANVRAGEN

Een overzicht van alle actieve SEED-fondsen is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier vindt u per fonds ook de voorkeuren en procedures.