5.1 Qredits

Stichting Qredits is de uitvoerder van een aantal laagdrempelige overheidskredieten. Het gaat daarbij om zakelijke leningen voor start- of groeiplannen, bedrijfsinvesteringen of overnames.

DOELGROEP

Qredits verstrekt kredieten aan zowel startende als bestaande MKB-bedrijven.

SOORT PROJECTEN

Qredits werkt met drie soorten financieringsproducten:

  • Het Microkrediet is bedoeld voor kleine leningen en voor startende ondernemers.
  • Het MKB-krediet is gericht op bestaande bedrijven met een wat grotere kredietbehoefte.
  • Het Hypothecair Krediet is speciaal bedoeld voor het financieren van een bedrijfspand. Soms is nog een aanvullend Flexibel Krediet mogelijk voor extra werkkapitaal.

SUBSIDIE

Qredits verstrekt alleen leningen. Elke kredietfaciliteit heeft een eigen maximum. Een Microkrediet bedraagt maximaal € 50.000. Een MKB-krediet ligt tussen de € 50.000 tot € 250.000. Dit geldt ook voor een Hypothecair krediet. Een Flexibelkrediet is maximaal € 25.000. Soms is een combinatie van kredieten mogelijk (maar nooit meer dan in totaal € 250.000).

AANVRAGEN

Het indienen van aanvragen kan doorlopend. Op de website vindt u een online checklist.

Inbreng van eigen geld is niet verplicht, maar verhoogt uw slaagkansen. Ook borg of onderpand is niet altijd verplicht. Raadpleeg voor meer informatie de website van Qredits.