4.9 Jobcoaching gehandicapten

Doelstelling van de regeling is mensen met een functionele beperking te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Dat wordt mogelijk gemaakt door het financieren van de inzet van een jobcoach die de betreffende werknemer begeleidt naar het zelfstandig kunnen uitvoeren van de functie.

DOELGROEP/ BELANGRIJKE VOORWAARDEN

De doelgroep van de regeling zijn werknemers met een functionele beperking die, zonder gespecialiseerde begeleiding door een jobcoach, niet in staat zijn een functie uit te oefenen. De werknemer moet een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden hebben en minimaal 12 uur per week werken of minimaal 35% van het Wettelijk minimumloon verdienen.

SUBSIDIE

Het financiële voordeel bestaat eruit dat de benodigde begeleiding door de jobcoach op de werkvloer wordt vergoed door UWV. De werkgever draagt daardoor dus geen kosten voor de aanvullende inspanning die nodig is om de werknemer zijn werk goed te laten doen.

De regeling kent geen budget. Wanneer wordt vastgesteld dat de inzet van een jobcoach nodig is, dan wordt de inzet van de jobcoach vergoed.

AANVRAGEN

De werknemer dient de ondersteuning door een jobcoach - gemotiveerd - aan te vragen bij UWV. Jobcoaching wordt voor een periode van maximaal drie jaar ingezet (in uitzonderlijke gevallen is een langere duur mogelijk). Gedurende die periode wordt na elke zes maanden bepaald of de jobcoaching nog nodig is. Een aanvraag kan op elk moment worden gedaan. Raadpleeg voor meer informatie de website van het UWV.