4.8 Loondispensatie arbeidsgehandicapten

Loondispensatie is bedoeld om mensen met recht op een Wajong-uitkering en die minder productief zijn dan andere medewerkers kansen te bieden op werk. Via loondispensatie mag de werkgever een dergelijke medewerker een lager salaris betalen.

DOELGROEP/ BELANGRIJKE VOORWAARDEN

De doelgroep van de regeling bestaat uit werkgevers die een werknemer met recht op een Wajong-uitkering in dienst hebben. De betreffende medewerker moet minder productief zijn dan andere medewerkers. Deze lagere productiviteit moet door UWV zijn vastgesteld.

SUBSIDIE

Het financiële voordeel bestaat eruit dat de werkgever slechts loon betaalt voor de werkelijke productiviteit van de medewerker. Voor het ‘productieverlies’ dat optreedt in vergelijking met andere werknemers, betaalt de werkgever geen salaris (de werkgever wordt dus deels vrijgesteld van loonbetaling). UWV betaalt de werknemer dit resterende deel van het ‘loon’ uit in de vorm van een Wajong-uitkering.
De regeling kent geen budget. Wanneer aan de eisen wordt voldaan, gaat de loondispensatie dus altijd in.

AANVRAGEN

De werkgever dient de loondispensatie aan te vragen bij UWV. Een arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt vervolgens de feitelijke situatie en stelt vast of er sprake is van verminderde productiviteit en zo ja, van welk deel van de loonbetaling de werkgever wordt vrijgesteld. Een aanvraag kan op elk moment worden gedaan. Raadpleeg voor meer informatie de website van het UWV.