4.7 No-risk polis

De doelstelling van de No-risk Polis is de arbeidskansen van arbeidsgehandicapten te vergroten door het wegnemen van de verplichting tot loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte. Het financiële risico van een werkgever wordt daarmee gereduceerd.

DOELGROEP/ BELANGRIJKE VOORWAARDEN

De doelgroep van de regeling zijn werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst hebben of nemen. Het UWV neemt, bij ziekte van de betreffende werknemer, de loondoorbetaling over van de werkgever. Overigens geldt de No-risk Polis ook in een beperkt aantal gevallen voor medewerkers die geen functionele beperking hebben (zoals langdurig werklozen ouder dan 62).

De werknemer dient wel in alle gevallen over een zogenaamde No-risk Verklaring te beschikken.

SUBSIDIE

Het financiële voordeel bestaat eruit dat UWV de loondoorbetaling van de arbeidsgehandicapte werknemer van de werkgever overneemt zodra de betreffende medewerker ziek wordt gemekd. De No-risk Polis is over het algemeen geldig gedurende een periode van vijf jaar, maar de precieze duur varieert en is afhankelijk van de situatie van de arbeidsgehandicapte werknemer.

De regeling kent geen budget. Wanneer aan de eisen wordt voldaan, kan de No-risk Polis worden toegepast bij ziekte van de werknemer.

AANVRAGEN

De No-risk Polis kan worden toegepast als de betreffende werknemer over een No-risk Verklaring van UWV beschikt. Deze verklaring vraagt de werknemer zelf aan. Raadpleeg voor meer informatie de website van het UWV.