4.6 Proefplaatsing

De doelstelling van de Proefplaatsing is de arbeidskansen van mensen met ziekte-, arbeidsongeschiktheids- of een werkloosheidsuitkeringen te vergroten.

DOELGROEP/ BELANGRIJKE VOORWAARDEN

De doelgroep bestaat uit werkgevers die twijfelen of een kandidaat in een uitkeringssituatie (waaronder WIA, Wajong en WW) geschikt is voor de functie. In dat geval kan de beoogde werknemer twee maanden lang op proef, met behoud van uitkering, in de functie aan het werk.

SUBSIDIE

Het financiële voordeel bestaat eruit dat de werkgever de werknemer gedurende een proefplaatsingsperiode van twee maanden geen loon hoeft uit te betalen. De werknemer behoudt gedurende die periode zijn uitkering.

De regeling kent geen budget. Wanneer aan de eisen wordt voldaan, kan een proefplaatsing dus altijd doorgang vinden.

AANVRAGEN

De werknemer dient de proefplaatsing aan te vragen bij UWV. De werkgever moet, als onderdeel van de aanvraag, schriftelijk verklaren dat met de werknemer, bij gebleken geschiktheid, een arbeidscontract van minimaal zes maanden wordt afgesloten. Een aanvraag kan op elk moment worden gedaan, maar een proefplaatsing kan pas starten nadat UWV daarvoor toestemming heeft gegeven. Raadpleeg voor meer informatie de website van het UWV.