4.5 Werkgeversvergoeding voorzieningen arbeidsgehandicapten

Werkgevers kunnen subsidie ontvangen ter dekking van de kosten voor het aanpassen van werkplekken. Dit om de drempel voor het aannemen van mensen met een arbeidsgehandicapten te verlagen. Subsidie wordt vertrekt voor ‘niet-meeneembare voorzieningen’, zoals een traplift. Voor meeneembare voorzieningen, zoals een aangepaste bureaustoel, kan de arbeidsgehandicapte werknemer zelf subsidie aanvragen.

DOELGROEP/ BELANGRIJKE VOORWAARDEN

De doelgroep van de regeling wordt gevormd door werkgevers die aanpassingen aan de werkplek of de inrichting van het bedrijf doen om een arbeidsgehandicapte werknemer in staat te stellen te werken. Het kan daarbij gaan om aanpassingen voor een nieuwe werknemer die wordt aangenomen voor een duur van minimaal zes maanden, of om het in dienst houden van een werknemer. Het is aan het UWV om te bepalen of de aanpassingen noodzakelijk zijn.

SUBSIDIE

De hoogte van de subsidie hangt af van de kosten van de niet-meeneembare voorzieningen.

De regeling kent geen budget, wanneer aan de eisen wordt voldaan kan de premiekorting dus altijd worden toegepast.

AANVRAGEN

Omdat het UWV bepaalt welke voorzieningen nodig zijn en waar die moeten worden aangeschaft, moet de voorziening worden aangevraagd voordat de voorziening wordt gerealiseerd. Een aanvraag kan op elk moment worden gedaan. De vergoeding heeft de vorm van een subsidie op de werkelijk gemaakte kosten. Raadpleeg voor meer informatie de website van het UWV.