4.13 Tel mee met Taal

De doelstelling van de subsidieregeling Tel mee met Taal is werkgevers te laten investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Taal is belangrijk voor goede communicatie op de werkvloer, wat onder meer directe invloed heeft op zaken als het bevorderen van een veilige werkomgeving ne het voorkomen van ziekteverzuim.

DOELGROEP/BELANGRIJKE VOORWAARDEN

De doelgroep van de regeling bestaat uit werkgevers die medewerkers met een taalvaardigheidsniveau van 2F of lager in dient hebben en die medewerkers een taalopleiding laten volgen. Een taalopleiding moet volden aan een aantal kwalitatieve eisen. Zo moet de opleiding worden verzorgd door een docent die beschikt over een onderwijsbevoegdheid.

SUBSIDIE

De subsidie bedraagt 67% van de kosten van de taalopleiding die aan werknemers wordt aangeboden, tot een maximum subsidiebedrag van € 50.000 per werkgever.

AANVRAGEN

Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017. Het totale subsidiebudget voor dit aanvraagtijdvak bedraagt € 2.600.000. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.