4.12 Lage inkomensvoordeel

De doelstelling van de regeling Lage inkomensvoordeel (LIV) is meer werk te creëren aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit door het verlagen van de arbeidskosten voor werkgevers, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor het salaris van werknemers. De maatregel is onder meer bedoeld om het aantrekkelijker te maken langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

DOELGROEP/ BELANGRIJKE VOORWAARDEN

De doelgroep van de regeling bestaat uit werkgevers die werknemers in dienst hebben die minimaal 1.248 uur per jaar werken en tot maximaal 120% van het Wettelijk Minimumloon verdienen.

SUBSIDIE

Het financiële voordeel bestaat een door een werkgever te ontvangen vergoeding van € 1,01 per verloond uur voor werknemers die tot 110% van het Wettelijk Minimumloon verdienen, met een maximum van € 2.000 per jaar per werknemer. De vergoeding bedraagt € 0,51 per verloond uur voor werknemers die tuusen de 110% en 120% van het Wettelijk Minimumloon verdienen, met een maximum van € 1.000 per jaar per werknemer. Er geldt geen plafond dat het aantal toepassingen maximeert.

AANVRAGEN

Een aanvraag indienen is niet nodig. De Belastingdienst keert de vergoeding na afloop van een kalenderjaar uit, op basis van verloningsgegevens die UWV aanlevert. Het jaar 2017 zal het eerste jaar zijn waarover de vergoeding wordt uitgekeerd. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Belastingdienst.