4.11 Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen

De regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen is bedoeld om werkgevers te stimuleren acties te ondernemen die de duurzame inzetbaarheid van werknemers ten goede komen. Dat wordt concreet gemaakt door het subsidiëren van het opstellen van een advies en implementatieplan rondom één van de Duurzame Inzetbaarheid thema’s in de regeling of het inschakelen van begeleiding bij de implementatie van een dergelijk advies.

DOELGROEP/ BELANGRIJKE VOORWAARDEN

De doelgroep van de regeling zijn werkgevers die minimaal twee werknemers in dienst hebben en binnen een projectperiode van twaalf maanden een advies laten opstellen of implementatiebegeleiding inschakelen.

SUBSIDIE

Het financiële voordeel bestaat uit een subsidie van 50% van de kosten die gemoeid zijn met de inschakeling van een, op het gebied van duurzame inzetbaarheid deskundige, externe adviseur. De kosten moeten minimaal € 12.000 bedragen. Er wordt maximaal € 10.000 subsidie per aanvraag verstrekt. Een subsidieplafond wordt jaarlijks, per aanvraagperiode, vastgesteld.

AANVRAGEN

Een aanvraag kan jaarlijks, gedurende een periode van enkele weken, worden ingediend. Op dit moment is nog niet bekend wanneer een nieuwe aanvraagperiode van start gaat, maar verwacht wordt dat dit in oktober of november 2017 het geval is. Raadpleeg voor meer informatie de website van het Agentschap SZW.