4.10 Scholingsvouchers werkzoekenden

De Scholingsvoucher is bedoeld om bij UWV ingeschreven werkzoekenden om te scholen in de richting van een kansberoep en zodoende de doorstroom naar werk voor deze groep te bevorderen. Ook het verwerven van een ervaringscertificaat (EVC) kan gefinancierd worden.

DOELGROEP/ BELANGRIJKE VOORWAARDEN

De doelgroep van de regeling zijn werkloos werkzoekenden die zich om willen laten scholen in de richting van een kansberoep. Werkgevers kunnen geen aanspraak maken op de regeling, maar kunnen met een potentiële werknemer die in aanmerking komt voor deze regeling wel afspraken maken over het volgen van een dergelijke scholing. Het beroep waarvoor wordt opgeleid moet zijn opgenomen in een gepubliceerde kansberoepenlijst en moet gericht zijn op erkende certificering of diplomering.

SUBSIDIE

De volledige opleidingskosten, waaronder kosten voor inschrijving, studiemateriaal en examens, worden tot een maximum van
€ 2.500 vergoed. De werknemer ontvangt de vergoeding en kan slechts één keer een beroep op de regeling doen. Het budget van de regeling bedraagt € 16.400.000.

AANVRAGEN

De werkloos werkzoekende dient een aanvraag voor de regeling zelf in bij UWV. Aanvragen is mogelijk tot twee weken na de start van de scholing. Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 december 2017 of het moment dat het budget van de regeling is uitgeput. Raadpleeg voor meer informatie de website van het UWV.