4.1 Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren heeft tot doel werkgevers te stimuleren leerwerkplaatsen aan te bieden en zo voor voldoende praktijkgerichte leerwerkplaatsen te zorgen. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die werkgevers maken in de begeleiding van een leerlingen.

DOELGROEP/BELANGRIJKE VOORWAARDEN

De doelgroep bestaat uit werkgevers die leerlingen uit de volgende doelgroepen een leerwerkplaats aanbieden:

  • Leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo, gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.
  • MBO-leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen.
  • Studenten die een technische hbo-opleiding volgen die bestaat uit de combinatie werken en leren (duaal en deeltijd).
  • Werknemers die tijdelijk bij een universiteit of onderzoeksinstituut worden aangesteld om zich te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper.
  • Werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een (private) werkgever en een universiteit of een instituut van de NWO of de KNAW (promovendi).

SUBSIDIE

Het subsidiebedrag per praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats bedraagt maximaal € 2.700. In totaal is in 2017 waarschijnlijk € 205 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van deze regeling. Wanneer dit subsidiebudget wordt overvraagd, dan zal het subsidiebedrag per leerling worden verlaagd zodat alle goedgekeurde aanvragen kunnen worden gehonoreerd.

AANVRAGEN

Aanvragen kunnen in 2017 worden ingediend, waarschijnlijk in een periode gelegen tussen begin juni tot medio september. Raadpleeg voor meer informatie de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).