3.9 Smart Industry fieldlabs

Deze subsidie is bedoeld voor het inrichten van 'Fieldlabs': dit zijn gezamenlijke praktijkomgevingen rondom het ontwikkelen en testen van nieuwe, slimme productietechnologieën gericht op het verder digitaliseren van de industrie. Bijvoorbeeld via 3D-printers, robots, drones, sensoren in combinatie met ICT.

DOELGROEP
Deelnemers in een Smart Industry fieldlab. Dit moet in ieder geval bestaan uit een samenwerkingsverband van vier of meer ondernemers (en met minstens twee mkb-ondernemers, één onderzoeksorganisatie en één onderwijsinstelling).

SOORT PROJECTEN
Subsidie is mogelijk voor Fieldlabs die een project uitvoeren dat bestaat uit experimentele ontwikkeling (bijvoorbeeld prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie van nieuwe (of verbeterde) producten, procedés of diensten, in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden of voor het beheren van een innovatiecluster.

SUBSIDIE
De subsidie bedraagt 60% van de projectkosten en maximaal 3 miljoen euro per project (2/3 deel van de subsidie is een renteloze lening, die binnen 5 jaar moet worden terugbetaald).

AANVRAGEN
Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk van 1 februari 2017 tot en met 31 maart 2017. Alleen de beste projecten ontvangen subsidie. Raadpleeg voor meer informatie de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.