3.8 Small Business Innovation Research Programme

Het Small Business Innovation Research Programme (SBIR) is een programma rondom overheidsaanbestedingen voor het bedrijfsleven. Het programma werkt door middel van tenders waarop belangstellenden kunnen intekenen. SBIR wordt doorgaans gezien als innovatieregeling met een subsidiekarakter.

DOELGROEP

Innovatieve bedrijven die beschikken over expertise die aansluit op een actuele SBIR-openstellingsronde.

SOORT PROJECTEN

Er verschijnen meerdere SBIR-oproeprondes per jaar. Deze rondes staan korte tijd open en hebben steeds betrekking op een specifiek onderwerp, vaak ook met een ICT-invalshoek. Recente oproepen gingen over onder andere cyber security, satellietdiensten (agrofood, stadsontwikkeling, brandbeheersing), omgevingsoverlast bij bouw, ouderen tijdens ziekenhuisopnames, en het koppelen van veiligheidssystemen.

SUBSIDIE

Belangstellenden kunnen reageren op een SBIR-oproep met een offerte. De beste inzenders mogen een nader haalbaarheidsonderzoek doen, en ontvangen daarvoor een bedrag van € 50.000. Daarna kunnen de geselecteerde bedrijven een offerte indienen voor de vervolgfase: het daadwerkelijk ontwikkelen van de innovatie in een R&D-traject. De overheidsbijdrage daarvoor kan oplopen tot doorgaans € 450.000.

AANVRAGEN

Nieuwe en lopende SBIR-oproepen worden gepubliceerd op de officiële website van SBIR.