3.7 LimburgLogistiek

LimburgLogistiek is een subsidieprogramma voor de Limburgse logistieke sector (goederenvervoer).

DOELGROEP

Limburgse MKB-bedrijven die actief zijn in de logistieke sector. Daaronder vallen echter ook ICT-bedrijven die werken aan ICT-gerelateerde oplossingen voor de logistieke sector in Limburg.

SOORT PROJECTEN

Er kan subsidie worden aangevraagd voor drie soorten projecten (alleen in Limburg):

  • Adviesprojecten (voor het inhuren van een externe deskundige voor het verbeteren van bedrijfsprocessen, onderzoek naar toepassingsmogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen);
  • Kennistrajecten (kennisuitwisseling tussen een MKB-bedrijf en Limburgse wo- en hbo-kennisinstellingen);
  • Innovatieprojecten (rondom nieuwe, innovatieve ontwikkelingen bij MKB-bedrijven).

SUBSIDIE

De subsidie voor een Adviesproject bedraagt 50% van de projectkosten en is maximaal € 10.000.

De subsidie voor een Kennistraject bedraagt 75% van de projectkosten en is maximaal € 15.000.

De subsidie voor een Innovatieproject bedraagt 35% van de projectkosten en is maximaal € 70.000.

AANVRAGEN

Het indienen van aanvragen kan vrijwel doorlopend. Wel wordt gewerkt met meerdere aanvraagrondes per jaar, zolang het subsidiebudget reikt. Raadpleeg voor meer informatie de website van LimburgLogistiek.