3.6 Veiligheid Innovatie Competitie

De Veiligheid Innovatie Competitie (VIC-competitie) is een jaarlijkse indieningsronde vanuit het Ministerie van Defensie. Daarbij zoekt het ministerie bedrijven die kunnen helpen bij bepaalde innovaties en nieuwe technologieën op het gebied van defensie en veiligheid.

DOELGROEP

In principe kan ieder MKB-bedrijf meedoen aan de competitie, ook jonge of startende bedrijven.

De beste kans maken bedrijven die actief zijn met technologieontwikkeling en technologische innovaties.

SOORT PROJECTEN

Het indienen van projectvoorstellen is alleen mogelijk voor onderwerpen die aansluiten op het actuele jaarthema. De thema's zijn vaak ICT-gerelateerd (in 2016: Intelligente Datavisualisatie). Een inzending bestaat uit een kort 'innovatief idee' dat later wordt uitgewerkt tot een concreet projectvoorstel.

SUBSIDIE

De inzenders van de beste voorstellen maken kans op een opdracht van Defensie ter waarde van € 200.000. Dit bedrag is bedoeld om het ingezonden idee verder uit te werken tot een werkend prototype.

AANVRAGEN

Het jaarthema voor 2017 en de bijbehorende indieningstermijnen worden bekend gemaakt via de website van het Ministerie van Defensie.