3.5 Energy Globe Award

De Energy Globe Award is een jaarlijkse internationale prijsvraag rondom projecten op het gebied van milieu en duurzame energie. Doel is het promoten van succesvolle initiatieven met een voorbeeldfunctie die breder kunnen worden uitgerold.

DOELGROEP

In principe iedereen die is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van een goed milieuproject: bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, stichtingen, individuele personen, etc.

SOORT PROJECTEN

Goede energie- of milieuprojecten. Te prille projecten of ideeën zijn niet geschikt voor inzending: een project moet al hebben geleid tot aantoonbare resultaten (bijvoorbeeld een succesvol pilotjaar, of bij technische projecten een functionerend prototype). Daarnaast moet een project passen binnen één van de officiële categorieën. In het kort:

  • EARTH (natuurlijke hulpbronnen);
  • FIRE (duurzame energieopwekking en brandstoffen, energie-efficiency);
  • WATER (duurzaam watergebruik, drinkwater, afvalwaterzuivering, irrigatie, scheepvaart);
  • AIR (luchtkwaliteit, onder andere verbrandingsprocessen, efficiënter binnenklimaat, broeikasgasreductie);
  • YOUTH (voor milieubewustwording-acties gericht op jongeren, of milieuacties door jongeren zelf).

SUBSIDIE

Deelnemers aan de prijsvraag maken kans op een prijzengeld van € 10.000 (per categorie) en internationale publiciteit.

AANVRAGEN

Het meedoen aan de award kan alleen binnen officiële jaarlijkse rondes. De ronde voor ‘award 2017’ sloot op 6 december 2016. Ook in 2017 is er weer een indieningsronde; de start- en einddatum zijn op dit moment nog niet bekend. Raadpleeg voor meer informatie de website van Energy Globe.