3.4 MIND

MIND (Medical Innovations Nederland-Duitsland) is een ondersteuningsproject gericht op samenwerking tussen Duitse en Nederlandse MKB-bedrijven bij de ontwikkeling van innovatieve zorgproducten. Het gaat daarbij zowel om kennisontwikkeling als om de ontwikkeling van nieuwe businesscases. Het betreft hier dus niet specifiek een ICT-innovatie maar dit kan er wel onderdeel van uitmaken.

DOELGROEP

MKB-bedrijven in de MIND-regio (rond de Nederlands-Duitse grens) die actief zijn in of voor de sector Life Science & Health of de gezondheidszorg. Samenwerking is hier een voorwaarde.

SOORT PROJECTEN

Deze subsidie kan worden aangevraagd voor het uitwerken van een goed idee of voorstel voor een ‘innovatieproject’, dat is gericht op een productinnovatie in de gezondheidszorgmarkt. Een project betreft Home Care, Self-management & Telemedicine, Medical Services, of Preventie. Het moet betrekking hebben op de ontwikkeling van een nieuw en technisch innovatief product (inclusief processen/diensten en innovatieve combinaties van bestaande technologieën).

De beoogde werkzaamheden dienen een Technology Readiness Level (TRL-niveau) tussen de 4 (laboratoriumontwerp, proof of concept) en 7 (ontwikkeling prototype) te betreffen. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een samenwerkingsverband met minimaal twee MKB-bedrijven (één Duitse en één Nederlandse).

SUBSIDIE

Alleen de beste subsidieaanvragen ontvangen subsidie. Deze bedraagt maximaal € 60.000 en vergoedt 50% van de kosten van een studie naar de haalbaarheid van het beoogde innovatieproject.

AANVRAGEN

Het indienen van aanvragen kan doorlopend, zolang het subsidiebudget reikt. Raadpleeg voor meer informatie de website van MIND.